Galleri

Desse galleria visar arbeid frå ulike stader, periodar og i ulike teknikkar.
Her prøver eg å vise så god breidde som mogleg av kunsten min frå 1980-talet og fram til dei nyaste arbeida. Mange av arbeida mine er direkte kommentarar til og analyser av verdas politiske og sosiale situasjon, både lokalt og globalt. Drivkrafta i min kunst er eit ønskje om endring av dei rådande maktstrukturar, og å inspirera folk til å tenke og handle for endring. Galleria vert oppdatert ved jamne mellomrom. Interesserte i å kjøpe arbeid kan skrive til meg på e-post: ivar.jordre@student.uib.no
Eg set pris på kommentarar og synspunkt.

These galleries are showing works from different places, periods and in different technics. I am trying to show as much width as possible of my art from the 1980s until the latest works. Many of my works are direct comments to and analysis of the worlds political and social situation, both locally and globally. The driving force in my art is a wish for change of the ruling structures of power, and to inspire people to think and act for change. The galleries will be added new ones regularly. Visitors interested in buying art works can mail me at: ivar.jordre@student.uib.no
I appreciate comments and views.

(galleri lagt inn desember 2012) (galleries published December 2012)
GALLERI I

GALLERI II

(nye galleri lagt inn januar 2013) (new galleries published January 2013)
GALLERI III
Dette galleriet viser små blekkteikningar på kartong, kvar med storleik omlag 10-12 x 10-15 cm.
Teikningane var ein del av ein utstilling eg hadde i byen Yogyakarta midt på Java i 2005. Tematikken i utstillinga omhandla m.a. regnskogshogst, korrupsjon og indonesisk protest mot dette.

This gallery shows small drawings in ink on cardboard, each in size about 10-12 x 10-15 cm. The drawings was a part of an exhibition I had in the town Yogyakarta in central Java in 2005. The subject of the exhibition was primarily, cutting of rainforest, corruption and indonesian protest.

GALLERI IV
Dette galleriet viser også små blekkteikningar på kartong, kvar med storleik omlag 10-12 x 10-15 cm. Teikningane har ulik tematikk og er alle laga i Noreg.

This gallery too shows small drawings in ink on cardboard, each in size about 10-12 x 10-15 cm. The drawings have different subjects and all are made in Norway.

GALLERI V
Viser små akvarellar frå 1995 i storleik 12,5 x 17 cm, frå 2003 i 15 x 20 cm – og teikningar i blyant, kvar i storleik A4 (21 x 30 cm) frå 2003. Alle er laga i Indonesia.

Shows small water colors from 1995 in size 12,5 x 17 cm, from 2003 in 15 x 20 cm – and pencil drawings each in size A4 (21 x 30 cm) from 2003. All are made in Indonesia.

(nye galleri lagt inn februar 2013) (new galleries published February 2013)
GALLERI VI
Viser teikningar i blyant og penn frå 1998, 2001 og 2003 i storleik A4 (21 x 30 cm). Alle er laga i Indonesia.

Shows drawings in pencil and pen from 1998, 2001 og 2003 in size A4 (21 x 30 cm). All are made in Indonesia.

GALLERI VII
Viser teikningar i blyant og penn frå 2001 i storleik A4 (21 x 30 cm). Alle er laga i Indonesia.
Motiva er frå Wayang Orang (Mennesketeater) førestilling i Jogjakarta, Java.

Shows drawings in pencil and pen from 2001 in size A4 (21 x 30 cm). All are made in Indonesia.
The motivs are from Wayang Orang (Human teather) performance in Jogjakarta, Java.

GALLERI VIII
Viser akvarellar, akryl og teikningar frå 1991, 1993, 1998, 2003, 2011 og 2012, i ulik storleik frå under A4 til A3 (42 x 29,7). Alle er laga i Indonesia.

Shows water colors, acrylics and drawings from 1991, 1993, 1998, 2003, 2011 og 2012, in size from under A4 to A3 (42 x 29,7). All are made in Indonesia.

GALLERI IX
Viser teikningar i akryl og blekk på papir frå 2012, i storleik ca. 28 x 25 cm. Alle er laga i Indonesia.

Shows drawings in acrylic and ink on paper from 2012, in size ca. 28 x 25 cm. All are made in Indonesia.

(nytt galleri lagt inn desember 2013) (new gallery published December 2013)
GALLERI X
Viser oljemåleri (og eitt i akryl) på lerret, 2005-2013. Klikk på bileta og du vil få tittel og storleik.

Shows oil paintings (and one in acrylic) on canvas, 2005-2013. Click on the icons and you’ll get title and size.

(nytt galleri lagt inn november 2014) (new gallery published November 2014)
GALLERI XI
Viser kolstift (og to i akryl) på lerret, alle frå 2005. I storleik 50 x 50 cm. Bileta har vore vist på ein utstilling i byen Tolfa, Italia, august 2014,  men alle er laga i Indonesia. Klikk på bileta og du vil få titlar.

Shows charcoal (and two in acrylic) on canvas, all from 2005. In size 50 x 50 cm. The paintings have been shown on an exhibition in the town of Tolfa, Italy, August 2014, but all are made in Indonesia. Click on the icons and you’ll get titles.

(nytt galleri lagt inn november 2015) (new gallery published November 2015)
GALLERI XII

Viser olje- akrylmåleri på lerret, 1984-2002. Gåve i 2006 til min opprinnlege heimplass Granvin Herad i Hardanger. Måleria heng no i kommunehuset. Klikk på bileta og du vil få tittel, årstal og storleik.

Shows oil and acrylic paintings on canvas, 1984-2002. A gift in 2006 to my original home place Granvin, Hardanger, Norway. The paintings are now hanging in the town hall. Click on the icons and you’ll get title, year and size.

(nytt galleri lagt inn oktober 2021) (new gallery published October 2021)
GALLERI XIII

Viser olje- akrylmåleri på lerret og finérplate (og nokre teikningar), 1979-2021. Frå utstillinga «Retrospektiv utstilling frå eit kunstarliv – 40 år med det politiske og det måleriske», Fana Kulturhus, Nesttun, Bergen. Klikk på bileta og du vil få tittel, årstal og storleik.

Shows oil and acrylic paintings on canvas and wood veneer (and some drawings), From the exhibition «Retrospective exhibition from an artists life – 40 years with political and art response», Fana Culture House, Nesttun, Bergen. Click on the icons and you’ll get title, year and size.

3 Responses to Galleri

 1. Kristoffer Foldøy seier:

  Ja dette var kjekt å sjå. Nokre «gamle kjenningar», og mange nye.

 2. Adine seier:

  Hi Ivar,

  Love your paintings. They’re beautiful.

  Thanks for following my blog. Unfortunately, after posting only one post, it seems to have been blocked as I’ve been logged off and cannot log in anymore with my password. So there goes my one day effort. Will attempt to contact WordPress about this.

  I currently live in Jogja, and I love this town. Much better than Jakarta, which I deem is the most unliveable city in the world. All the best for you!

  • ivarjordre seier:

   Hi Adine,

   sorry to see your blog is not up and running. If you visit my blog again, please contact me on my e-mail or comment. We can meet in Jogja, I am going there in January 2015.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.