Raudt best på politikk for kvenane og andre minoritetar i Noreg – Frp er verst, har ingenting!

Rødt (R)

Det sosialistiske partiet Rødt har inkludert kvener godt og de andre nasjonale minoritetene i sitt arbeidsprogram. Ifølge programmet er revitaliseringen av det kvenske språket og kulturen viktig for partiet, og de vil gi tilstrekkelig med statlige tilskudd til dette arbeidet.

Kvenskopplæringen er tydelig tatt opp i programmet. Rødt vil sikre at barn får undervisning i eget språk og at læremidler og undervisningsmateriale gjøres tilgjengelig digitalt så langt det lar seg gjøre. I tillegg vil partiet øke støtte til bokutgivelser på kvensk.

Rødt nevner også Sannhets- og forsoningskommisjonen og fornorskningspolitikken mot kvener, og vil at kvenene får et eget fond som erstatning for denne politikken.

Så hva vil Rødt gjøre for kvenene?

 • Opprette et eget fond som erstatning for fornorskningspolitikken
 • Gi statlige tilskudd til revitalisering av kvensk språk og kultur
 • Sikre at kvener i skole og barnehage får undervisning i eget språk
 • Etablere språkutdanning til kvener, i lærerutdanninger og på universitetsnivå
 • Jobbe for at det opprettes et utviklingsfond for kvenene som kan styrke kulturene og språkene deres
 • Øke støtten til bokutgivelser på kvensk, enten det er originallitteratur eller oversettelser
 • Sikre læremidler og undervisningsmateriale gjøres tilgjengelig digitalt så langt det lar seg gjøre
 • Gi statlig tilskudd til kvensk ukeavis og radioprogram på kvensk
Rødtin parttiijohtaaja Bjørnar Moxnes.FOTO: FRIDA BREMBO / NRK

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Ifølge partiprogrammet til det sosialistiske partiet, vil SV at norske myndigheter må føre mer aktiv politikk for å sikre at kvener og andre nasjonale minoriteter får mulighet til å verne om og videreutvikle egen kultur og språk.

Dette betyr i praksis at SV vil styrke arbeidet for språk og kultur, og sikre barn en skolegang som tar hensyn til og fremmer opplæring i deres språk, kultur og historie. I tillegg er partiet opptatt av kvensk litteratur, og vil etablere støtteordninger for produksjon og oversettelse av litteratur, spesielt for barn og unge.

SV vil også følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonen sitt arbeid og inkludere tatere/romani i granskingen.

Så hva vil SV gjøre for kvenene?

 • Følge opp sannhetskommisjonens arbeid og anbefalingene deres
 • Styrke arbeidet for kvensk språk og kultur
 • Sikre barn en skolegang som tar hensyn til og fremmer opplæring i deres språk, kultur og historie
 • Representere historien og situasjon til kvenene i skolen og andre institusjoner
 • Øke støtten til oversettelse og produksjon av litteratur på kvensk
SV:n parttiijohtaaja Audun Lysbakken.FOTO: ALEM ZEBIC / NRK

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

For miljøpartiet, som jobber for lokalsamfunn som er bra for både mennesker og miljø, er også det kvenske en viktig sak. I partiprogrammet er de tydelige at nasjonale minoriteter har en viktig plass i norsk kulturarv, og at de vil arbeide for styrket kjennskap til minoriteters vilkår, både hos myndighetene og i befolkningen.

MDG vil ta initiativ til en nasjonal satsing for revitalisering av kvensk språk og sikre kvenenes rett til sitt språk og kultur. Dette vil de gjøre ved å etablere flere språk- og kultursentre, øke bruken av kvensk i media og gi økt støtte til oversettelse av kvensk litteratur og film. I tillegg synes partiet at det er viktig å styrke forskning og formidling på kvenenes historie, språk og kultur.

De Grønne er også velkjent med fornorskingspolitikken mot kvenfolket, og ifølge partiprogrammet vil de bruke resultatene fra Sannhets- og forsoningskommisjonen for å legge til rette for framtidig utøvelse av kvensk og norskfinsk kultur og tradisjoner.

Så hva vil MDG gjøre for kvenene?

 • Ta initiativ til en nasjonal satsing for revitalisering av kvensk språk, blant annet ved øke bruken av kvensk i det offentlige rom og i media.
 • Etablere flere språk- og kultursentre og øke støtte til oversettelse av kvensk litteratur og film
 • Styrke forskning og formidling på kvenenes historie, språk og kultur i universiteter, museer, arkiver og kulturinstitusjoner
 • Sikre kvenenes rett til sitt språk og kultur
 • Bruke resultatene fra Sannhets- og forsoningskommisjonen
MDG:n parttiijohtaaja Une Aina Bastholm.FOTO: MDG

Arbeiderpartiet (Ap)

Norges sosialdemokratiske partiet Arbeiderpartiet står for frihet, likhet og solidaritet. Ifølge partiprogrammet står de også for kvenenes rettigheter.

Ap vil ta vare på den kvenske kulturarven, tradisjoner og språk, og jobbe for gode rammevilkår som sikrer dette arbeidet. I tillegg vil det ivareta Norges forpliktelser overfor kvenene for at minoritetsgruppen også kan utvikle sin identitet, kultur og språk videre.

Så hva vil Arbeiderpartiet gjøre for kvenene?

 • Ta vare på den norske, kvensk og den samiske kulturarven, tradisjoner og språk.
 • Ivareta Norges forpliktelser overfor kvener og arbeide for at de får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge.
 • Jobbe for gode rammevilkår som sikrer arbeidet med kvensk språk og kultur
Ap:n parttiijohtaaja Jonas Gahr Støre.FOTO: SIMON SKJELVIK BRANDSETH / NRK

Senterpartiet (Sp)

Senterpartiet definerer seg selv som et sentrumsparti i norsk politikk, og har bonde- og fiskerbevegelsene, distriktspolitikk og desentralisering som kjernesaker. Ifølge partiprogrammet er partiet også opptatt av rettighetene til urfolk og nasjonale minoriteter.

Sp setter arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen høyt. De vil ta på alvor det kommisjonen skal legge frem om påvirkningen av fornorskningspolitikken, og være en pådriver for å iverksette tiltak som kan gjøre opp for noe av den uretten som ble begått.

Når det gjelder kvensk- og finskopplæring, mener Sp at det må styrkes i skolen. Dette skal gjøres gjennom allmenn kunnskap om kvenene/norskfinnene og ved språkopplæring. Partiet vil også skape flere møteplasser for kvenene/norskfinnene, og at kvenene får bedre muligheter for kulturutøvelse, formidling og kulturopplevelser.

Det er også viktig å nevne at Sp vil styrke kvensk kulturminne- og museumsarbeid, og ta vare på kvenske kulturminner.

Så hva vil Senterpartiet gjøre for kvenene?

 • Ta på alvor Sannhets- og forsoningskommisjonen arbeid og hva de skal legge frem
 • Styrke arbeidet for de nasjonale minoritetsspråkene i samarbeid med kommunene, og styrke kvensk/finskopplæring i skolen.
 • Skape flere møteplasser og kultursentre for kvenene/norskfinnene
 • Styrke vilkårene for film-/TV-produksjon, litteratur, teater, kunst og musikk for kvenene og andre minoriteter
 • Styrke kulturminne- og museumsarbeidet for kvenene og andre nasjonale minoriteter.
 • Identifisere, forvalte og løfte frem kvenske/norskfinske kulturminner og kulturarv
Senterpartin parttiijohtaaja Trygve Slagsvold Vedum.FOTO: WILHELM SVERDVIK / NRK

Venstre (V)

I partiprogrammet har Norges eldste partiet ikke mye å si om kvenene eller andre nasjonale minoriteter. De sier at de skal verne om, fremme og videreutvikle alle minoritetsspråk i Norge inkludert det kvenske, og lage undervisningsmateriale for disse språkene.

Så hva vil Venstre gjøre for kvenene?

 • Lage undervisningsmateriale for alle minoritetsspråk i Norge: kvensk, romani, romanes og tegnspråk.
 • Innlemme kunnskap om de ulike kulturene i undervisningen
 • Styrke språkarbeidet i Nordisk råd
Venstren parttiijohtaaja Guri Melby.FOTO: PER-KÅRE SANDBAKK / NRK

Kristelig folkeparti (KrF)

Det kristendemokratiske partiet KrF identifiserer seg som et sentrumsparti bygd på et kristent livssyn. Partiet vil også være med å bygge en bedre framtid for kvenene.

KrF vil sikre at kvenene, sammen med de fire andre nasjonale minoritetene, har retten til eget språk, kultur og samfunnsliv, slik det er forankret i internasjonale konvensjoner. Dette vil partiet gjøre ved å gi mulighet for opplæring i kvensk der det er mulig, og å ta vare på at faglitteratur og læremidler er tilgjengelig på kvensk.

Så hva vil Kristelig Folkeparti gjøre for kvenen?

 • Sikre at kvenene har retten til eget språk, kultur og samfunnsliv
 • Gi mulighet for kvenskopplæring der det er mulig
 • Sikre at kvensk faglitteratur og læremidler er tilgjengelig for alle
KrF:n parttiijohtaaja Kjell Ingolf Ropstad.FOTO: ESPEN BIERUD

Høyre (H)

Dagens statsministers parti Høyre er Norges nest eldste parti. Det ble dannet i 1884 når 60 prosent av folketallet i Vadsø fortsatt var kvener. Eira Solbergs regjering har styrt Norge siden 2013, og har gjort endringer i rettighetene til kvenene gjennom disse årene.

Ifølge partiprogrammet mener Høyre at Norge gjennom nasjonale vedtak og ratifisering av internasjonale konvensjoner har forpliktet seg til å verne om at mangfold som ivaretar urfolk og nasjonale minoriteter. Selv om partiet ikke nevner kvener i programmet, vil det at alle nasjonale minoriteter ha rett til å utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv.

Så hva vil Høyre gjøre for kvenene?

 • Vil at kvener har rett til å utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv
 • Sikre støtte til institusjoner som har ansvar for at kvensk bevares
 • Ta vare på kveners kultur og historie
Høyren parttiijohtaaja Erna Solberg.FOTO: LARS TORE ENDRESEN / NRK

Fremskrittspartiet (Frp)

Det liberalistiske folkepartiet har ikke noe om kvenene eller de andre nasjonale minoriteter i partiprogrammet sitt.

Frp:n parttiijohtaaja Sylvi Listhaug.FOTO: TORE ELLINGSETER / NRK

Partiguiden Ta NRKs valgomat 

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Noreg - Norway, Politikk&Samfunn og merkt , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.