Dei resistente bakteriane tek liv i aukande takt

Ny rapport: Kunnskap og status om antibiotikaresistens

Publisert 25.03.2021 – fhi.no

En tverrsektoriell ekspertgruppe har levert rapporten som beskriver de mest sentrale utfordringer knyttet til antibiotikaresistente bakterier og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning.

Regjeringens nåværende nasjonale strategi mot antibiotikaresistens har virkeperiode fra 2015 til 2021. I forlengelse av strategien er det utarbeidet handlingsplaner som blant annet omfatter redusert forbruk av antibiotika til mennesker og husdyr. I tillegg beskrives behovet for bedring av smittevern og biosikkerhet innen henholdsvis helsetjenesten og hos matproduserende dyr.

For å videreføre innsatsen mot antibiotikaresistens etter 2021, oppnevnte Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet en tverrsektoriell ekspertgruppe for antibiotikaresistens i 2020. Den nye rapporten er en oppdatering av rapporten «Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak» som kom 2014.

Rapporten er inndelt i fire hovedområder:

  • Antibiotikaresistens i befolkning og i helsetjenesten
  • Dyr, planter og mat
  • Natur og miljø
  • Globale utfordringer

Hvert kapittel beskriver ny kunnskap og status for hva som er gjort i Norge og internasjonalt samt sentrale utfordringer og forslag til tiltak.

Rapporten påpeker behovet for bedre oversikt over problemets reelle størrelse i Norge.

– Det er spesielt viktig å øke vår forståelse av resistens i et Én helse-perspektiv, der sammenhengen mellom humanhelse, dyrehelse, natur og miljø kartlegges bedre. Situasjonen i Norge må også sees i et internasjonalt perspektiv, både med tanke på forebygging av videre resistensutvikling og utvikling av nye tiltak. Dette vil være avgjørende for å bevare den gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge i dag, sier overlege Gunnar Skov Simonsen i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) som har ledet ekspertgruppens arbeid.

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Noreg - Norway, Politikk&Samfunn, Vår globale verd og merkt , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.