Verdas klima på vippepunktet!

På vippepunktet

Planet earth on finger
Foto: Colourbox

 Rolf Seljelid, professor emeritus, Tromsø 07.02.21 – nordlys.no

KRONIKK Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Snart er enda ett år gått i pandemien, i fredelige skjønne Norge, i nokså fredelige Norden, nokså fredelige Europa. Som samfunn har vi gjennomlevet første bølge i pandemien Covid 19, og en betydelig del av bølge nummer to. Vi vet nu at «pandemi» betyr en «epidemi» som rammer hele verden, vi har sett på TV at noen land fikk mye smitte og mye død, og noen veldig lite. Og det hadde ikke å gjøre med om landene var rike eller fattige, om de var tilnærmede diktaturer eller tilnærmede demokratier – men om befolkningen var vant til å være lojale mot myndighetenes bestemmelser: Vietnam, Japan, China – og Norge – eller ikke: England, Italia, USA. Sverige trosser all generalisering fordi én mann og hans underordnede fikk bestemme hva som skulle gjøres. Vi synes ordentlig synd på broderfolket.

Det skjønne landet vårt ligger omkring oss som i fjor, litt mer storm, uvær og jordras på Vestlandet har det vært, og underlig lange perioder med tørke på Østlandet Kan det ha å gjøre med at atmosfæren er blitt ørlite varmere enn før – som forskerne forteller oss, eller er det tilfeldig variasjon? Det menneskelige øyet får ikke med seg sånt som går veldig langsomt. Hjernen oppfatter ikke sneglefart. Først da vi fikk fotografier som kunne sammenlignes, kunne vi fatte hvor mye breene hadde skrumpet på femti år. Og en forståelse dannet seg: Det er blitt varmere på Jorden, og det går fortere og fortere. Er vi snart ved et vippepunkt?

«Verden på vippepunktet» er en bok som nettopp kom ut, skrevet av biologiprofessor Dag O Hessen. De foreløpig langsomme endringene i klima og endringene i endringenes årsaker er kort fortalt følgende: Atmosfæren, luften vi lever i, har et økende innhold av CO2 for meste resultat av menneskelig aktivitet, brenning av fossilt materiale (olje, gass), andre kjemiske prosesser i industrien, og dessuten i liten skala frisetting av methan, CH4 fra myr og tundra efterhvert som de blir varmere. Hessen har satt seg godt inn i forskningen og i litteraturen og konkluderer med at sånn er det! Det fins utvilsomt andre prosesser som kan lede til økning av temperaturen i atmosfæren, ellers hadde vi ikke hatt dokumenterte varmeperioder på Jorden lenge før mennesker var her og drev industri og motorisert transport – men dette er udiskutabelt situasjonen nu. CO2 mengden i atmosfæren øker, det leder til bremsing av varme-utstråling fra Jorden, og dermed varmere Jord. Hessens tekst er eksemplarisk ved at den drøfter feilkilder og alternative forklaringer, den er enkel og lett forståelig. Sånn er det! Alle burde sette av en søndag til å lese boken og ta inn fakta.

Politikerne – både nasjonalt og internasjonalt – er i politiker-møter blitt enige om at man skal prøve å holde temperaturøkningen under 1.50 C.

Både Hessen og jeg og de fleste av oss går uten videre med på at forskernes beregninger kan være litt feil, – men ikke mye. Riktignok er det ikke for alvor tatt med i beregningene menneskets oppfinnsomhet både når det gjelder teknologi og når det gjelder personlige tilpasninger. Og vi kan naturligvis ikke ta i betraktning sånt som vi ikke vet – f.eks. detaljer i havets biologi. Men ikke overdriv potensialet i sånne muligheter. De vil være av uvurderlig betydning i å forebygge tilstanden av typen 20 C økning i gjennomsnittlig temperatur, men blir for småtterier å regne når det gjelder å stanse, reversere, motvirke kraftutløsninger og meteorologisk raseri som vil være faktum når gjennomsnittlig 20 C økning i temperaturen allerede er etablert! For ikke å snakke om 30!

Det er mulig å stanse prosessen hvis vi nu gjør det som er nødvendig, men da snakker vi om tiltak av en størrelsesorden som er nesten utenkelig i dag. Regjering og Storting klarer ikke å ta de beslutninger som er nødvendige! Det er helt tydelig. De er for programmert på en «normal» tilstand som ikke foreligger lenger. Vi må skaffe oss et nytt midlertidig politisk organ, Stortinget må oppnevne et KRISESTYRE, et slags krigskabinett som innenfor rammen av tiltak med klar relasjon til å bekjempe økning av CO2 i atmosfæren, og utslipp av methan fra myr og tundra – har så å si ubegrensede fullmakter: omlegging av energipolitikken, modernisering av vannkraftanlegg, utvikling av storskala jordvarmeanlegg til produksjon av elektrisitet og hydrogen, utvikling av thorium-anlegg hvis lovende, opsjon på innkjøp av et tilstrekkelig antall kjernekraftverk, storstilt forbedring av det nasjonale kraftnett, utvikling av effektive hydrogenmotorer, store progressive avgifter på brenning av olje og gass, forbud mot all forbrenning av fossilt materiale (olje, gass) fra 2030. Fredning av store myrområder, planting av skog. Intenst utenrikspolitisk arbeid for å få andre land særlig i Norden til å være med på lignende tiltak, i samarbeid med oss.

Storting og regjering og politiske partier må fortsette som nu, med tradisjonelle arbeidsområder: alt som ikke ligger under KRISESTYRET. Storting og regjering må være særlig oppmerksomme på utvikling av virksomheter under endrede naturforhold. Eksempel: Jordbruk ved +20 C, i fjelldaler o.l. Havbruk ved +20 C.

Det er to forhold som særlig taler for en strategi som skissert ovenfor:

1. Vi har tilstrekkelige økonomiske midler for å få det til.

2. Dette – eller lignende er vår eneste sjanse til å fortsette å ha en levende sunn Jord å være på – hvis vi raskt får et tilstrekkelig antall andre land til å være med, og vi unngår katastrofen ved 2.50 C, 3, 40 C!

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Klima, Noreg - Norway, Politikk, samfunn, Vår globale verd og merkt , , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.