Kvifor dette sjokket?

USA er ikkje noko fyrtårn for demokrati.

Vi opplevde storming av Senatet, med opptøyar framfor senatsbygningen, og til slutt storma om lag tusen personar bygget. FOTO: LEAH MILLIS / AP / NTB

Av Ivar Jørdre Kunstnar, bloggar og aktivist

USA vert i Vesten og delar av «Resten» sett på som sjølve fyrtårnet for demokrati i verda.

Det er ikkje måte på kor maktmenneske, politikarar og økonomisk elite hausar opp kor sentralt dette landet er i så måte.

Det er USA me ser opp til når det gjeld sikkerheit, økonomi, frihandelog demokrati. For ikkje å snakke om «fridomen»!

Vår vestlege forståing (eller mangel på forståing) av fridom er så sterkt knyta opp til den amerikanske draumen og den frie marknad, kapitalismen, at det verkar nesten umogeleg å gripe tak i andre tankar og alternativ. Det er uråd å tenkje seg noko anna innhald i omgrepet fridom.

Tvangstanken er at dette er fridom, noko anna form for innhald er ikkje-eksisterande. Dette må kunne kallast framandgjering av våre sinn?

Noko har endra seg i synet på USA og «fridomen» deira hjå fleire enn berre venstresida i dei seinare år. Noko av dette har Trump hjelpt til med dei siste fire år, med sin demagogi og splitt og hersk. Andre, som Black Lives Matter-rørsla, har sett søkeljoset på det sentrale innhaldet i fridomsomgrepet: fridom frå vilkårleg makt og undertrykking.

Kven er det amerikanske demokratiet for? spør Ivar Jørdre. FOTO: TOR HØVIK (ARKIV)

Orda «storming av senatet» kan tyde på at eg skriv om noko som har hendt langt attende i tid, til dømes frå Romarriket. Men, det er ei flunkande ny hending! Onsdag 6. januar 2021 vil for mange i USA stå att som ein svart dag i deira historie. Og verda såg med undring på det som hende den dagen. Andre har i lengre tid lurt på når slike ting ville hende i det svært splitta landet.

Denne reaksjonen er eit førebels toppunkt på ein historisk lang prosess av marginalisering, utanforskap og fattigdom i den kvite arbeidarklassa. Den svarte arbeidarklassa har alltid vore utanfor samfunnet, i form av slaveri, diskriminering og rasisme.

Men kvifor dette sjokket blant leiarar og media? Vår eigen statsminister Erna Solberg snakkar om USA som «det demokratiske fyrtårnet i verda». Ap-leiar Jonas Gahr Støre følgjer opp med sitt «sjokk og vantru om at dette er mogeleg i eit vestleg demokrati».

Det er då eg undrar om me ikkje ser kven dette amerikanske demokrati er for, eller vil me ikkje sjå det. Er det folket eller kapitalen som har forrang?

Og kva med alle dei gonger USA liksom har fremja «demokrati» i andre land, til dømes Latin-Amerika, og endar opp med direkte eller indirekte støtte til brutale kupp og militærdiktatur? Har me i Vesten gløymt alt dette, i sjokket vårt?

Ingen land skal tole angrep på sine demokratiske institusjonar, heller ikkje USA. Men kor mange land har ikkje måtta tolt angrep på sine demokrati, gjort av USA?

Første gong publisert: 13. januar 2021 i Bergens Tidende

LES OGSÅ:

Raftostiftelsen: «Angrepet på Kongressen er dessverre ikke overraskende»

BT mener: «USA er et skadeskutt demokrati»

Her er ei lita «knippe» med kommentarar til artikkelen. Nokre gode og så dei velkjente usaklege:

 • Richard Saurefor 14 timer siden USA har orkestrert mange kupp i andre land, slik forfatter her sier, ikke minst da Chile fikk sitt ’11. september» alt i 1973, men de har og tatt stilling mot diverse despoter rundtom, selv om de har hatt en viss økonomisk gevinst-tenkning bakom, sjelden utav ren altruisme. Uansett må de nå ta på alvor dette anslaget mot egne demokratiske institusjoner og spilleregler, dersom de skal ha det minste ferniss av troverdighet i sin prediken overfor andre. At samfunnet ellers er skakkjørt innad med enorme forskjeller, ja, det blir en kjempeutfordring for neste presidenten, en utfordring han må ta, ellers er en ny borgerkrig en overhengende reell fare. Den amerikanske drømmen er et blekt minne.
 • Rapporter171Logg inn for å svare
 • Hans Steensæthfor 13 timer siden (redigert) Dersom du ikke befinner deg på « den grønne grein «, kan du ha mange utfordringer ved å leve i USA. Når en tenker på alle nyvinninger som som er skapt der, all utrolig fin teknologi, all fantastisk forskning som er utført må man bli imponert. Det som ikke imponerer er hvordan vanlige folk har det i hverdagen med manglende sosiale nettverk som vi tar for gitt. Vi hører nå at middelklassen over der er utradert og at det er et enormt antall amerikanere som lever i fattigdom. Vi ser hvordan det store demokratiet behandler folk med farge. Det er mange fasetter i dette bildet.Noen gamle norsk amerikanere jeg kjente fortalte om sin hverdag i New York der de bodde på 1960 tallet. De kalte hjemlandet sitt for United Snakes of America. De hadde sine grunner. Nå får vi håpe at en ny administrasjon klarer å få skuten på rett kjøl og at alle amerikanere kan bli stolt av hjemlandet igjen.
 • Rapporter161Logg inn for å svare
 • Egil Hjelmelandfor tolv timer siden (redigert) Valgordning i USA var «cutting edge» for 200 år siden. Lite har grunnleggende har skjedd siden da. Senere fremskritt som sikrer proporsjonal representasjon, forholdstallvalg og utgjevningsmandater er ukjent for amerikanerne.Og jeg er veldig glad vi har parlamentarisme. Med parlamentarisme trenger ikke parlamentet kjøre i gang en rettssak mot en kriminell statsleder for å overkjøre et presidentvalg. Parlamentet kan når som helst avsette statlederen hvis ikke statslederen oppfører seg.
 • Rapporter60Logg inn for å svare
 • Frank Eriksenfor tolv timer siden (redigert) Ja, hva er egentlig demokrati og frihet? Det finnes mange fasetter på dette. Hvor stor er egentlig medbestemmelsen til den enkelte i f.eks Norge ? Jeg skjønner godt kritikken til Jørdre mot det amerikanske samfunnet som over ti-år har eksportert industri/arbeidsplasser til utlandet. Noe som hovedsaklig har gått ut over middelklassen. Ikke så ulik utviklingen i Norge. Men her merker man det ikke så godt. For vi kan alle lene oss mot oljerikdommen, ennå noen år. Da er det ikke så nøye om vi har 700 tusen på trygd i et land med bare 5 millioner innbyggere. Og så var det denne friheten. Hvor går grensen mellom statens og individets ansvar? Skal staten kun sikre det nasjonale territoriet og skape trygghet for folket, eller skal staten ha ansvar fra vugge til grav. Skal individet i stor grad styre sin egen skjebne eller skal staten gjøre det. Som sagt, det er mange modeller, men å lese et innlegg som forfekter frihet og demokrati skrevet av en som er medlem i et kommunistisk parti bekrefter bare det faktum at det er mange fasetter rundt dette temaet.
 • Rapporter63Logg inn for å svare
 • Steinar Arild Klockfor fem timer siden (redigert) Hei Ivar og takk for sist! Det skal du ha – du forandrer deg ikke; fastlåst som du synes å være i en ideologi, som vel har mer elendighet og flere menneskeliv på samvittigheten enn kapitalismen har!Du sier over her bla; «fridom frå vilkårleg makt og undertrykking» og jeg trenger ikke å vise til annet enn allmenn lett tilgjengelig verdenshistorie, for å «bevise» at den statsformen du fremsnakker representerer det motsatte av – «fridom frå vilkårleg makt og undertrykking».Ingen kommunistiske stater, har overlevd i historisk perspektiv – «heller ikke mange av deres innbyggere»!Både du og jeg er godt støttet av den «staten» du åpenbart motarbeider! En smule ydmykhet hadde vært mer kledelig. Beste hilsen Steinar
 • Rapporter10Logg inn for å svare
  • Leo Osvald Eidesvarte Steinar Arild Klock for 26 minutter siden (redigert) Er du uenig i Ivar Jørdres kritikk av USA – fordi kommunismen – som jo aldri har eksistert – eller fordi sosialistiske stater har ramlet over ende og har opptrådt såvel undertrykkende – og begått overgrep? Jeg har sett endel mennesker hevde at vi har det de ser på som sosialisme, her i Norge. Og at de gjerne vil beholde det systemet vi har og vil kjempe for det. Kan ikke de kritisere USA fordi de da tror på sosialisme – på norsk?
  • Rapporter00Logg inn for å svare
 • Frank Eriksensvarte Leo Osvald Eide for to dager siden (redigert) Det er et uttrykk som heter å drite i eget reir. Det var vel noe i den retning Klock tenkte. Dette forringer ofte tyngden i ens argumentasjon. Bare siden du ikke tok poenget.Rapporter11Logg inn for å svare
 • Leo Osvald Eidesvarte Frank Eriksen for to dager siden (redigert) Dret Moder Theresa i eget reir fordi hun var kristen og de tyske soldatene i WW2 bar emblemer på sine uniformer med innskriften «Gott mit uns»? Vi har det språket vi har og ved hjelp av det, skal vi forsøke å kommunisere med hverandre. Men det betyr også at vi må altså dele på ordene våre og jeg kan følgelig ikke ha et eget ord for det jeg tror på, du for det du tror på og Arild Klock for det han tror på osv. jf at vi er hundrevis av millioner og sågar milliarder mennesker. Om jeg kaller meg kristen og om nazister så på seg selv som det, så blir ikke jeg dermed nazist. Om Ivar Jørdre eller andre tror på sosialisme og mye helvedes skap har blitt gjort i sosialismens navn, så betyr ikke det at Ivar Jørdre forsvarer den helvedesskapen og om du mener kapitalismen er det beste systemet så har vi alle på lignende vis, sett hva den kan føre til og jeg tviler på at du støtter de verste utslagene av kapitalismen. Om Ivar Jørdre mener det samfunnet vi har i Norge er bra og vil utvikle det og gjøre det bedre. Og det kaller han for sosialisme. Og du eller Arild Klock kaller vårt norske system for kapitalisme og vil utvikle det og gjøre det bedre – så er vel det noenlunde i tråd med hva vi i Norge og folk ellers i verden tenker&mener; vi&de bor i de samfunnene vi gjør og disse vil vi gjøre bedre og for noen har det betydd blodig væpna revvolusjon som for USA, Frankrike, Kina, Russland/Sovjet for lang tid tilbake og for araberstatene nylig. Jo verre de forholdene er som en bor&lever under, desto større grunn har en for å få gjennom endringer raskt og Revolusjon er betegnelse på en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid. Mens vi i Norge har et bra samfunn og trenger ikke en revolusjon men heller en evolusjon – utvikling; mer demokrati, mer kunnskap, jobb for alle, bedre helse osv osv. Dette kaller kanskje Ivar Jørdre for å kjempe for sosialisme og du for å kjempe for kapitalisme.Rapporter11Logg inn for å svare
 • Morten Skiftesviksvarte Frank Eriksen for en dag sidenDet er også et uttrykk å trekke inn uvesentlige tema for å trekke vekk oppmerksomheten fra det man til enhver tid diskuterer…
 • Rapporter00Logg inn for å svare
 • Ivar Jørdresvarte Steinar Arild Klock for 22 timer siden Ja, takk for sist du og. Ikkje berre er me to ueinige om verdssynet, men det ser ut for at me lever på kvar vår klode også. Heilt greit det! Men, det som ikkje er like greit er at du farer med historievridning, for å skrive det mildt. For det første har det aldri vore noko kommunistisk stat i den tydinga som det samfunnssynet tyder. Nemleg eit fellesskap der alle yter etter evne og får etter behov. Hugs at ordet kommune tyder eit fellesskap og er eit gamalt ord. For det andre så har USA «verdsrekord» i talet på kuppforsøk og kupp:Minst 33! Så kan du i tillegg rekne ut kor mange millionar menneske tilsaman har vorte drept i og ikkje minst i etterkant av desse kuppa, og i tillegg til krigane/invasjonane USA har starta/vore involvert i. Det vert eit bra reknestykkje det, Steinar!Du kan sjå den lista eg har klart å finne ut, det er truleg endå fleire, på bloggen min: https://ivarjordre.wordpress.com/2021/01/09/kaos-i-det-usanske-demokratiet-er-det-noko-nytt-og-kva-med-det-kaos-og-kupp-usa-har-gjort-i-mange-land-opp-gjennom-tida/Til slutt, gode debattven: Eg motarbeidar ikkje den «staten», som du skriv. Eg kritiserar «den» når den samme staten sakte og glidande sklir vekk frå velferdsmodellen og det sosio-økonomiske tryggleiksnettet me alle får hjelp av og yter til, og til ein marknadsstyrt og nyliberal stat. I Noreg er skilnadane mellom topp og botn i samfunnet det høgaste sidan 1930-åra. Då kritiserar eg det – det bør du gjera også – den type ydmjukheit hadde kledd deg og!
 • Beste helsing Ivar
 • Rapporter20Logg inn for å svare
 • Steinar Arild Klocksvarte Leo Osvald Eide for fem timer siden Jeg har ikke nevnt USA med ett ord!Mvh
 • Rapporter00Logg inn for å svare
 • Steinar Arild Klocksvarte Ivar Jørdre for fire timer siden (redigert) Takk for svar Ivar. Hyggelig å høre fra deg. Du tar feil, når du snakker om at vi lever på hver vår klode – Tellus – heter den ene vi deler, og der kan vi kanskje treffes over en kaffeprat (2 m!) en dag, på en uteservering med god tilgang på smittefri friskluft!»Yte etter evne og få etter behov» høres så vakkert ut, men det faller på sin naivitet! Jeg savner Einar. Han ikke bare tenkte det, ønsket det og mente det; han gjorde det også! Siden er det bare gått nedoverbakke for hva samhold og solidaritet angår på venstresiden og i fagbevegelsen. «Gamle Ahmed vasker fortsatt dritten»! – bare med litt mindre kjøpekraft enn før.Jeg synes jeg fortjener at du er mer konkret, når du beskylder meg for historievridning (?) og USA nevner jeg ikke med et ord, av den enkle grunnen at jeg blir kvalm av bare å tenke på det dobbelmoralske og hykleriske landet!Norge, Ivar, har vært styrt likelig av venstre- og høyresiden siden krigen og ulikhetene har økt jent og trutt hele tiden – uavhengig av hvem som har sittet med regjeringsmakten. Forskjellen på høyre og venstre, slik jeg ser det i denne sammenhengen; er at høyresiden er ærlig og oppriktig i sin ufølsomhet i forhold til de svakeste i samfunnet, mens venstresiden lover og lyver i opposisjon, og bare lyver i posisjon! Selv orienterer jeg meg politisk etter sak (!), og ønsker ikke å ligge under for ledelsen av verken politiske eller religiøse menigheter. Jeg tror ikke på gud – jeg tror på mine medmennesker (les; barna, de nye menneskene) og debatterer helst med mine meningsmotstandere, som er de eneste pr.def. som kan tilføre meg noe nytt.Jeg er ellers Ivar, for min egen del, særdeles komfortabel med min egen ydmykhet, så det trenger du ikke uroe deg for. Kaffe en dag?
 • Beste hilsen Steinar
 • Rapporter00Logg inn for å svare
 • Ingrid Alnes Buanesfor tre timer siden Kanskje det er språket som lurer oss? «Vestlig» – ordet som liksom skal inneholde overlegen (hvit) sivilisasjon, demokrati, rikdom, i-land o.l. Ordet kommer sikker fra USA, som er det vestligste landet, og som var et demokratisk foregangsland i hine hårde dager med uavhengighetserklæringen. Så et foregangsland i velstand.Seinere har landet blitt mindre demokratisk, mindre sivilisert og mindre i-land. Dvs de har bra med industri, men har de samme samfunnsproblemene som mange u-land. Rikdommen finnes absolutt, men er så dårlig fordelt at det også finnes fattig slum. Hvit dominans – absolutt, men ikke hvit sivilisert overlegenhet, som vi i hvert fall innbilte oss at den hvite mann skulle ha.Hvis den vestlige guden USA faller, må vi bygge vår forestillingsverden på nytt, og det er ikke noe man gjør frivillig før man er helt nødt. For hva skal vi kalle vår «hvite overlegne sivilisasjon» når ordet «vestlig» pga USA ikke kan brukes lenger? Det er jo få som tør å hevde at den hvite mann og hans sivilisasjon faktisk er overlegen lenger – etter at vi oppdaget rasismens feilslutninger. Det er bare i vestlig-ordet at vi kan bevare vår hvite, overlegne status uten å måtte innrømme rasisme. Og uten USA faller Vesten. Derfor trenger vi illusjonen om et demokratisk og sivilisert USA. Hvis vi fortsett ønsker å ha en selvfølgelig plass på toppen av næringskjeden, altså.
 • Rapporter00Logg inn for å svare
 • Are Espedalfor fire timer siden Støttes👍

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Imperialisme, Politikk&Samfunn, Vår globale verd og merkt , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.