Militær opptrapping i ei usikker tid – Nei, til norsk deltaking i Gulfen!

Spenninga i Gulfen har auka i sommar med fare for storkrig. Etter at Trump og USA skrota atomavtalen med Iran i 2018 har tilhøva mellom dei to auka til det verre. Hendingar med arresterte skip i Hormusstredet av Iran og auka militær nærver av krigsskip frå Storbritania og USA gjer ikkje situasjonen betre. Trump vil ha alliert flåtestyrke i Gulfen og Storbritania vil ha ei europeisk flåtestyrke der. Noreg har vorte spurt av USA om å delta, men har førebels ikkje svara. Det kjem nok eit svar snart, då kan me i Antikrigsinitiativet frykte eit ja, men sjølvsagt håpe eit nei. I retorikken ser det ut til at deler av media og deler av regjeringa i Noreg kan tenkje seg å delta i dette. Då vil Noreg i tilfelle, etter vår oppfatning, vere med å auke spenninga i staden for å dempe ho. Dei som kjenner den nære historie nokolunde vil truleg vite at: «- USA har starta krigar ut fra «falske påskot» hendingar mange gonger før». Dei ventar berre på «rette» hendinga/misoppfatninga, så er dagens krigarar, t.d. utanriksminister Mike Pompeo og nasjonal tryggleiksrådgjevar John Bolton, klar til aksjon. Dei vil ha regimeskifte med rå makt!

Nokre viktige punkter å hugse på som bakgrunn:- Imperialismen til USA har heldt på i godt over 100 år, med utallege invasjonar- Tenk Irak og Libya som to vanvittige døme på det- Noreg vart med som beste bombar i Libyakrigen- Afghanistanmarerittet har helde på i snart 18 år, 18 år med Nato og USA!- Israel og Saudi-Arabia ventar berre på å få gje Iran ei lekse ei gong for alle- Og, Storbritania og USA stod bak kuppet mot den demokratisk valde statsminister, Mohammad Mosaddegh i 1953, veldig populær. Iranarar gløymer dette aldri! Årsak til kuppet: Olje, sjølvsagt!

Dette bakteppet lurer i bakgrunnen frå historia der først og fremst USA, der politikarar, rådgjevarar og storkapital (ikkje alltid dei militære) pressar på for militære invasjonar og regimeskifte.

Dei store linene globalt med spenning og militarisering av Verda er i lag med klimaproblema dei to store truslar menneskeslekta står overfor.

Difor er det viktig å vise at desse utfordringar av krig, militærøvingar og naturøydeleggingar ikkje kan aksepterast som noko me ikkje kan rå over. Mobilisering av verdas folk må prøvast på alle frontar. Me må synleggjera for makthavarar, store økonomiske interesser og militær krigshissing at det absolutt ikkje er greitt å ha slike store militære provokasjonar i ei tid som pregast meir av opprusting og kald krig enn det motsatte, t.d. no i Gulfen.

Me må nedruste, ikkje det motsatte!

Militariseringa av Skandinavia og Norden er også i full gong og dermed spenningsdrivande! Og Noreg og Norden er med denne politikken medverkande til å potensielt eskalera faren for storopprustning i Europa.

Hadde berre Vesten og Nato rusta ned og invitert motparten til det same, då hadde me kanskje kunne sett fram mot fredelegare tider og ein tinande isfront. Det er dårleg nytt for nedrustningsklimaet at INF-avtalen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) om forbod og utplassering av mellom- og kortdistanserakettar, mellom USA og Sovjet frå 1987, gjekk ut denne sommaren utan vilje til fornying. Snarare tvert om, 1. februar 2019 trekte Trump USA ut av avtalen, det same gjorde Russland dagen etter (Wikipedia). Allereie hausten 2018 grunngav Trump at dei trekte seg avdi Russland ikkje heldt seg til avtalen. Men, hovudgrunnen til at USA trekte seg er truleg at dei vil utplassera rakettar i Asia, for å demme opp for Kina som ikkje har nokon rakettavtale. Nyleg har Russland sin president Putin bede om nye nedrustningsforhandlingar med USA. Ingen svar derifrå enno.

Internasjonal konvensjon mot bruk av atomvåpen

Atomvåpenproblematikken og NATO er som eit par, tett knyta til kvarandre i avskrekkingsterror, trugsmål i førstegangsbruk og milliardbeløp i vedlikhald og fornying av atomvåpna. Dette gjer også at motpartane Russland og Kina opprettheld og rustar opp sine arsenal. I tillegg er India og Pakistan med sine atomvåpen ein farleg miks som kan smelle av under potensielle eskaleringar. Noregs medverknad til å eskalera faren for storkrig i Europa, i kjølvatnet av Ukraina-konflikta er også med i dette biletet. Dette understrekar viktigheita av at den norske regjeringa sluttar seg til Austerrikes utspel om ein internasjonal konvensjon mot atomvåpen. Noko som i dagen sitt politiske tilhøve diverre ikkje er mogleg. Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – arbeidar også for at alle verdas nasjonar sluttar seg til den internasjonale konvensjonen mot atomvåpen. NATO-land og andre som har atomvåpen har førebels avvist konvensjonen. ICAN fekk Nobels fredpris i 2017 og kampanjen deira held fram for fullt. Omlag 70 nasjonar har skreve under på avtalen førebels.

Sjølv om det er atomstormaktene USA og Russland som må gå i spissen for ein atomnedrustning, vil det ha stor viktigheit at flest moglege land startar med å erklæra at dei aldri vil stasjonera atomvåpen på si jord og ikkje vera medansvarlege for bruk av atomvåpen. Det må Noreg i høgste grad gjera også. Men vil den norske makteliten det?

Ivar Jørdre, styremedlem Antikrigsinitiativet (AKI)

Demo for fred i Persiabukta

Fredag, 16. august, 2019, Festplassen, Bergen

Spenningene mellom USA og Iran stiger.

Etter at USA trakk seg fra atomavtalen med Iran, har Iran gitt klar beskjed om at de heller ikke akter å leve opp til sin del av avtalen. Gjensidige anklager og mistenksomhet mellom disse to landene har bidratt til å skjerpe en situasjon der antagonismen mellom landene stiger, og etter at en rekke tankskip har blitt angrepet utenfor kysten av Iran har USA tatt til orde for en militær operasjon i Persiabukta. Blant andre har Norge blitt bedt om å delta.

I Rødt mener vi at deltagelse i en slik operasjon etter all sannsynlighet vil bidra til ytterligere å skjerpe spenningene mellom USA og Iran, og i forlengelsen mellom Iran og Vesten. Det er ikke ønskelig, og vi vil derfor samle fredselskende stemmer for å ta til orde mot krigshissing og økte spenninger.

Tilsluttede organisasjoner og appellanter vil legges til fortløpende

Tilsluttede:

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF)
Antikrigs-Initiativet
Rødt Bergen
Bergen Rød Ungdom (RU)
Ungkommunistene i Bergen
Bergen NKP
Bergen SV
Stopp NATO
Miljøpartiet De Grønne Bergen

Appellanter:

Sofie Marhaug – Rødt Bergen
Vegard Holtås – Bergen RU
Susanne Urban – IKFF
Marcos Amano – Bergen SV
Gitte Sætre – Antikrigs-Initiativet

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Asia, Noreg - Norway, Our global world, Politikk, samfunn og merkt , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

3 Responses to Militær opptrapping i ei usikker tid – Nei, til norsk deltaking i Gulfen!

 1. Roger Gjerstad seier:

  Du skriver flott ! : «Atomvåpenproblematikken og NATO er som eit par, tett knyta til kvarandre i avskrekkingsterror, trugsmål i førstegangsbruk og milliardbeløp i vedlikhald og fornying av atomvåpna. Dette gjer også at motpartane Russland og Kina opprettheld og rustar opp sine arsenal.»

  Dette er rett, samtidig ! som det virkelig ER EN stor endring på gang i verden.
  Svært mange har merket at klimaet blir varmere, og svært mange har merket at kapitalismen ikke lenger har et utviklingspotensial for USA – Europa , uten forurensing, forbruk og økt arbeidsbyrde.
  Vi ser slik en kapitalisme i dyp krise, samtidig som klimaet er i krise, uten synlige veier framover langs «den tradsjonelle retningen».

  En ny vei, en ny retning som innebærer 1. kortere nødvendig – avtalt felles arbeidsdag for de fleste og 2, en økonomi med likeverdig fordeling av lønn, må positivt propaganderes for alle.

  A. 4 timers konsentrert arbeidsdag og B. en likeverdig lønn til hus, barn, mat, klær, o.l. samt fordeling til alle og frihet, er et tilstrekkelig kollektivt arbeid og er nødvendige løsninger.
  Dette for å bevare og «utvikle» naturens rettigheter OG ivareta det at menneskene er helt forskjellige og trenger særlig indivduell tid / individuelle liv , til sine valg.
  Roger

 2. Roger Gjerstad seier:

  En kan si som Holmstad: «Alfred Nobel stiftet sin fredspris i 1895 som en belønning til dem som hadde “tatt de største skrittene for å fremme pasifiseringen av Europa”. Videre sa han at om man ikke har lykkes med det på 30 år, vil vi havne tilbake i barbari. Det er tid for at prisen fra nå av utelukkende blir utdelt etter Nobels intensjon!
  Våpenkappløpets tid med skammelige kriger ut fra skjulte motiver og med de største lidelser for mennesker og natur som følge må stoppe.
  «Vekst»-økonomiens tid er over i en verden som roper etter ærlighet, rettferdighet og begrenset bruk av naturens ressurser.
  I en tid der klimakrise, og økonomiske og sosiale kriser truer, skjerpes den globale kampen om mat og vann. Dermed er vekstøkonomiens tid over og kan erstattes av økologisk økonomi hvor samarbeid blir viktigere enn konkurranse og lokale initiativ og aktører rår grunnen. Grønt skifte er derfor ikke godt nok nå, verden trenger dyptgående radikale og strukturelle endringer.»

  Med en enhetlig verden i forhold til informasjon trenger vi nå levende, dyptgående og radikale eksempler på ansvarsfulle samfunn.
  Slik er det, at bla Norge kan vise verden muligheter ved at en går over til 4 timers dag via 6 timersdagen og etablerer en likeverdig lønn. Sakte finner en og gode løsninger i forhold til det å eie eiendommer og direkte arv. Store eiendommer, eller individuell kontroll med store ressurser eiendommer- økonomi , må stoppes.
  Hvordan vi enn snur og vender på teori, kommer vi nå ikke utenom å minimalisere vår kollektive arbeidstid, minimaleisere våre eiendommer, propagandere for dette og etablere en mest mulig likeverdig lønn.

  For å «våkne» er vi og verden, helt avhengige av kunstområdenes fortettede kommunikasjon.
  R

 3. Tilbakeping: Militær opptrapping i ei usikker tid – Nei, til norsk deltaking i Gulfen! | steigan.no

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.