Til den norske regjering: Trekk sanksjonane mot Venezuela!

Trekk sanksjonene mot VenezuelaFoto: Jorge Andrés Paparoni

Foto: Jorge Andrés Paparoni

Åpent brev til Utenriksminister Ine Eriksen Søreide: Norge bør innta en selvstendig og kritisk vurdering av situasjonen i landet, og ikke ukritisk følge etter USA og EUs sanksjons-regime. Norge burde heller stille seg nøytral eller opptre konstruktivt ved å bidra til dialog og forsoning i Venezuela.

Latin-Amerikagruppene i Norge fordømmer på det sterkeste innføringen av sanksjoner mot den demokratisk valgte regjeringen i Venezuela. Denne typen sanksjoner er å anse som en  innblanding i Venezuelas indre anliggende, som potensielt kan forverre situasjonen i landet.

Venezuela har de siste årene blitt rammet av en langvarig og dyp økonomisk krise, mye grunnet det drastiske fallet i oljeprisene. I tillegg har landet slitt med en voldelig og undergravende opposisjon, økonomisk sabotasje og storstilte forsøk på destabilisering, inkludert trusler om militær intervensjon, fra USA. Dette er ikke annet enn en målrettet kampanje for ulovlig regimeskifte.

Tross det enorme presset fra den økonomiske og militære supermakten har regjeringen de siste månedene klart å stabilisere situasjon i landet. Siden juli har tre valg blitt gjennomført der regjeringen har fått fornyet tillit fra befolkning. Etter gjentatte forsøk fra regjeringen så har begynnelsen på en dialog kommet i gang.

Samtidig har opposisjonen mistet oppslutning på grunn av dens voldelige og lite konstruktive framferd. Opposisjonskoalisjonen MUD er svekket av interne konflikter og viser seg ikke villig til å bidra til å løse problemene landet stå ovenfor.

Å ta part i en konflikt som er så sammensatt, med en part som har opptrådt voldelig og destabiliserende, er lite konstruktiv. At den norske regjeringen velger å blande seg inn i konflikten på dette tidspunktet er uforståelig.

Sanksjoner er normalt brukt som en sist utvei i meget alvorlige situasjoner med grove brudd på det internasjonale rettsordenen. Man kan derfor stille spørsmål ved hvorfor man vedtar sanksjoner mot Venezuela, samtidig som man ikke reagerer mot Honduras der det nylig ble begått statskupp, og der flere personer er drept av sikkerhetsstyrkene i forbindelse med protestene mot dette

Tidligere utenriksminister Brende uttalte at innblanding i andre lands politiske prosesser var «helt uakseptabel», i forbindelse med Russlands påståtte innblanding i valget i USA. USA har finansiert opposisjonen i Venezuela med over $49 millioner bare siden 2010. Vi håper derfor at utenriksministeren er konsekvent i å fordømme alle intervensjoner, uansett hvor de kommer fra.

Norge bør innta en selvstendig og kritisk vurdering av situasjonen i landet, og ikke bare ukritisk følge etter USA og EUs sanksjons-regime. Norge burde heller stille seg nøytral eller opptre konstruktivt ved å bidra til dialog og forsoning i Venezuela.

Publisert første gong 21.12.2017 av

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Latin-Amerika, Politikk, samfunn, Vår globale verd og merkt , , , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

1 Response to Til den norske regjering: Trekk sanksjonane mot Venezuela!

 1. Rødt sine svar på kritikk i Aftenposten:

  Er Venezuela et demokrati?
  Rødt mener jo ikke at Norge heller er noe fullkomment demokrati, så åpenbart ikke. Landet har store utfordringer, som både regjeringa og opposisjonen må ta sin del av ansvaret for.

  Hvem har skylda for krisa i Venezuela?
  Regjeringen har åpenbart et ansvar og må rydde opp i sine problemer. Omfattende byråkratisering og korrupsjon, topp-tunge strukturer, oljeavhengighet og dårlig økonomistyring er bare noen eksempler. Til tross for enkelte programmer, har de ikke klart å møte krisen effektivt. Resultatet er at store deler av befolkningen, og aller mest de fattige, lider under uholdbare levekår.

  En krise oppstår imidlertid ikke i et vakuum. Opposisjonen har i høyeste grad bidratt til den negative spiralen. De har valgt konfrontasjon og sabotasje fremfor samarbeid om løsninger. Det er også en utfordring for demokratiet. Det er veldokumentert at USA har brukt enorme ressurser på å destabilisere landet. Gjennom WikiLeaks har vi fått innsyn i en rekke hemmeligstemplede dokumenter som viser at USA har jobbet systematisk for regimeskifte i landet. Sanksjonene er bare ett ledd i dette arbeidet.

  Hva mener Rødt om Venezuela?
  I Rødt sin siste uttalelse om Venezuela (oktober 2017) peker vi på to ting: at vi går imot de økonomiske sanksjonene, og at vi fordømmer Trumps trusler om militær intervensjon. Det er åpenbart at sanksjonene forverrer situasjonen for befolkninga og landet. Å true med militær intervensjon er et klart brudd på folkeretten, og er ødeleggende for muligheten for fredelig og demokratisk sameksistens mellom regjeringa og den USA-støttede opposisjonen.

  Uttalelsen slår også fast at Norge må støtte kravet om at alle parter i den politiske konflikten i Venezuela får drive med fredelig politisk virksomhet. Fredelige demonstrasjoner må tillates uten å bli utsatt for angrep, verken fra politiet, Maduros tilhengere eller motstandere. Norge må i tillegg støtte kravet om at fengselsvesenet i landet ikke bryter med menneskerettighetene.

  Hvorfor er Rødt imot økonomiske sanksjoner?
  Økonomiske sanksjoner begrenser tilgangen på mat og medisiner ytterligere, og forverrer dermed en allerede vanskelig situasjon. Spesialrapportør Alfredo de Zayas besøkte Venezuela i november 2017, på vegne av FNs høykommissær for Menneskerettigheter. I sin sluttrapport peker han på nettopp dette.

  Man kan mene mye om Venezuela, men økonomiske sanksjoner som ikke er vedtatt i FN, faller i kategorien «ensidige tvangstiltak som ikke er i samsvar med folkeretten». Når de vedtas på initiativ fra USA, et land som støttet militærkupp mot Venezuelas valgte regjering, fortsatte å støtte kuppmakerne i ettertid, og som er nær alliert av Saudi-Arabia, så er det åpenbart at det ikke er hensynet til demokrati og menneskerettigheter som ligger bak sanksjonene.

  Hvorfor framstilte dere det som om regionalvalget var anerkjent av «70 internasjonale valobservatørar», når det i realiteten ikke var nøytrale observatører, men valgledsagere?
  Det var en upresis gjengivelse, og det beklager vi. FN og EU stilte ikke med observatører, på tross av begge var invitert gjentatte ganger. Det er selvfølgelig et demokratisk problem.
  Verdenssamfunnet bør støtte opp under demokratiske prosesser og dialog. Å avstå fra å observere eller fordømme valg før de er avholdt, er å gjøre det motsatte. En krise må søke fredelige, demokratiske løsninger, først og fremst for at befolkningen skal kunne leve hele og verdige liv, og for å oppnå politisk stabilitet.

  Også venstresiden må ta selvkritikk og korrigere egne feil. Hvis ikke risikerer man en ytterligere eskalering av situasjonen, og de positive fremskrittene man har sett de siste tjue årene kan gå i oppløsning. Opposisjonen må på sin side gå vekk fra sin konfronterende linje. I samme linje må de økonomiske sanksjonene opphøre, og militær intervensjon er aldri en god løsning.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.