Det kommunistiske partis manifest

 


”Det kommunistiske partis manifest”
Av Karl Marx & Friedrich Engels, oversatt av Leif Høghaug

Sentralkomitéen, 2016 (70 sider)

Første gang utgitt i 1848 er dette det mest berømte og mest leste sosialistiske skrift i historien. ”Manifestet” har vært oversatt til norsk flere ganger, også til nynorsk, men årets utgivelse er litt spesiell. Mest kjent er vel skriftet som ”Det kommunistiske manifest”, men en korrekt gjengivelse av tittelen er altså ”Det kommunistiske partis manifest”.

Utgitt av ”Sentralkomitéen” kan det virke som om skriftet er gitt ut av et kommunistisk parti. Det er det ikke. Det er ”et forfatter- og kritikerkollektiv” som står bak. Utgivelsen skiller seg også ut med et påkostet omslag, utført i rødt bomullslerret, med innlagt glitter! Den lille boken er et blikkfang i bokhandelen. I følge oversetteren er omslaget ”en kritisk og humoristisk kommentar til varefetisjismen”, for å bruke et uttrykk fra Marx.

Denne oversettelsen inneholder bare originalteksten fra 1848. Ikke forordene, fotnotene og tilleggene fra Marx og Engels i senere utgaver. Det er heller ingen kommentarer fra oversetteren som kan sette skriftet inn i en historisk sammenheng. Teksten er ren, den må leses som den står og leseren må reflektere selv. Attpåtil har oversetteren etterstrebet å holde seg så nær opp til originalteksten (skrevet på tysk) som overhode mulig. Derfor bruker for eksempel Høghaug benevnelsen bourgeoisiet og ikke borgerskapet. Oversettelsen er ellers holdt i et gjennomført riksmål, også dette ganske forskjellig fra tidligere norske utgaver.

De fleste vil gjenkjenne mange formuleringer fra ”manifestet”, som: «Historien om alle samfunn frem til i dag, er historien om klassekamper.» «En epokes herskende ideer har alltid vært den herskende klassens ideer.» «Proletarene har ingenting annet å tape enn sine lenker. De har en verden å vinne.» ”Proletarer i alle land, foren dere.”

Rent ”dramaturgisk” er ”manifestet” delt inn i fire kapitler:
1. Bourgeois og proletar 2. Proletarer og kommunister 3. Sosialistisk og kommunistisk litteratur 4. Kommunistenes standpunkt til de forskjellige opposisjonspartiene

I første kapittel beskrives kapitalismens start, før det gis en analyse av de innebygde motsetningene, som vil føre til at systemet blir styrtet av den nye klassen, den moderne arbeiderklassen eller proletariatet. Kapittel 2 behandler strategiske problemer som kommunistene står overfor, forhold til resten av arbeiderklassen, og deres rolle i klassekampen. Her tar forfatterne også opp de viktigste sider ved den sosialistiske revolusjon, og de grunnleggende ved fremtidens klasseløse samfunn. Kapittel 3 gir en kritisk gjenomgang av de før-marxistiske sosialistiske teoriene, for eksempel Robert Owens, som håpet å kunne overtale den herskende klassen til å gi fra seg makten. Siste kapittel er en kort notis om taktikken som burde brukes i de kommende revolusjonære opprørene i 1848.

At ”Det kommunistiske partis manifest” utgis på nytt i ”verdens rikeste land” i 2016 må jo bare bety at Marx & Engels for 168 år siden både var usedvanlig klarsynte og fremsynte. For den som tviler: Antallet proletarer (tallet på lønnsarbeidere) har aldri vært større på verdensbasis enn det er i dag. Det har heller ikke ulikheten mellom den store andel fattige og den rikeste prosenten, som nå kontrollerer halvparten av all rikdom i verden.

Bokomtale frå detskrevneord.blogspot.no 3. november 2016.

NYNORSKUTGÅVE

Det kommunistiske manifestet som Karl Marx og Friedrich Engels gav ut i 1848, er tvillaust den viktigaste boka som vart skriven på 1800-talet. Denne vesle boka til dei to store tenkjarane vart eit vasskilje i historia.

Den fyrste, og til no einaste, utgåva av manifestet på nynorsk kom på prent i 1921. August Bosse var omsetjaren, og boka kom ut på Det Norske Arbeiderpartis Forlag. Fleire opplag vart ikkje prenta. Denne andre utgåva er eit retta oppatt-prent av fyrsteutgåva.

Attåt fortalene til Marx og Engels inneheld denne utgåva eit føreord skrive av Edvard Bull d.e. Bull skriv: «Det er ikkje nokor vedkjenningsskrift som rett-truande teologar skal ha til tolking; det er den logande revolusjonære appellen, det er tanke og eldhug ihopsveisa til eitt.»

 


Karl Marx

Karl Marx (1818-1883) er en tysk-jødisk filosof og sosialistisk teoretiker. Bodde i en årrekke i eksil i Paris og Brussel, fra 1849 i London. Tok opprinnelig utgangspunkt i Hegels filosofi og hans lære om den dialektiske utvikling, men forfektet en materialistisk historie-oppfatning. Innledet 1844 sitt livslange samarbeid med Friedrich Engels og utgav sammen med ham Det kommunistiske manifest (1848) og sitt hovedverk, Das Kapital (1. bd. 1867, 2. og 3. bd. utgitt av Engels 1885 og 1894). En lang rekke filosofiske, økonomiske og historiske verker. Medstifter av den 1. Internasjonale 1864 og dens første leder til 1872.

>>Søk på forfatteren i BibSys

 


    

Friedrich Engels

Friedrich Engels, født 1820 i Barmen i det daværende Prøyssen og døde 1895 i London. Arbeidet i en rekke år i sin fars fabrikk i Manchester. Samarbeidet med Karl Marx så å si hele sitt voksne liv. Hjalp Marx økonomisk og skrev bl. a. Det kommunistiske manifest sammen med ham. Var selv en stor vitenskapsmann. Oversatte en rekke av Marx» arbeider til engelsk. Lederskikkelse i den 2. internasjonale.

>Søk på forfatteren i BibSys

Marxist Forlag

ISBN: 9788293252023
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Marxist forlag
Status: I salg
Språk: Norsk (nynorsk) Norsk (nynorsk)
Sideantall: 68
Format: Heftet (myke permer)

————————————————————————————————–

Samandrag av Kapitalen bind 2, no i norsk omsetting i si heilheit for fyrste gong, hausten 2017: http://www.tvalen.no/onewebmedia/hjemmeside/Samandrag%20av%20Kapitalen,%20bind%202.pdf

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under communism, Marxisme, Our global world, Politikk, samfunn og merkt , , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.