Regjeringa tek kvelartak på NSB og disikerar selskapet

Foto: Øystein Bråthen

NSB raseres og det bygges opp nye selskaper.

Publisert 12.05.2016 – frifagbevegelse.no

Jane B. Sæthre, nestleder i Norsk Jernbaneforbund

Selve produksjonsmidlene, togene, overføres til et materielleierselskap direkte underlagt Samferdselsdepartementet. I dag er det blitt kjent at den samme beslutningen er tatt for salgs- og billetteringssystemet til NSB.

NSB, selskapet som i i 2015 leverte historiens beste økonomiske resultat, blir sittende igjen som et bemanningsbyrå.

NSB hadde i fjor et overskudd på mer enn 2 milliarder kroner. De ansatte opplever et svik som ikke kan beskrives. Hva er målet med denne oppsplittingen? Regjeringen inviterer utenlandske togselskaper til å konkurrere om å få monopol på å kjøre tog i Norge. De forteller de reisende at det blir et bedre togtilbud, og at monopolsituasjonen til NSB er den egentlige årsaken til fulle tog i rushtid og tidvis dårlig punktlighet.

Det forundrer Norsk Jernbaneforbund at regjeringen bygger opp et nytt byråkrati. Med utskilte underselskaper som skal bidra inn i verdikjeden, vil kilden til feil, misforståelser og diskusjoner rundt skylddeling skape nye arenaer for krangel om hva som egentlig gikk galt i togtrafikken.

De borgerliges plan for jernbanen. Full oppsplitting av NSB.

Publisert 12.05.2015

NSB gikk med dundrende overskudd i fjor: 2 milliarder kroner.

– Hvorfor splitte opp et selskap som gjør det så bra?

–  Store deler av NSB Konserns overskudd kom fra Rom Eiendom. Vi ønsker å samle eierskapet til infrastrukturen i en enhet – infrastrukturforetaket – slik at det blir en kraftfull aktør som kan utforme fremtidens kollektivknutepunkt. Da må eierskapet til både skinnegang og omkringliggende eiendommer samles, svarer Linda Hofstad Helleland, leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

–  At NSB også klarer å drive sin persontogvirksomhet med overskudd mener jeg viser at selskapet er svært godt rustet til å møte konkurransen som kommer, sier hun.

Les også: Landene som lykkes med jernbanen

Les også: Konkurranse om passasjerer, drift og vedlikehold

NSB splittes opp

• Alle toglinjer skal ut på anbud i pakker. Den første i 2016-17.

• NSB mister alle sine tog, verksteder, eiendomsselskapet Rom (som får verkstedbygningene og stasjonene), og planlegging av togrutene.

• NSB forblir et selskap som skal kunne håndtere tog, gods og buss.

• NSB beholder Nettbuss.

• NSB beholder Cargo Net.

Jernbaneverket nedlegges

• Det erstattes av et jernbanedirektorat og et infrastrukturforetak for jernbanen.

Infrastrukturforetaket får ansvar for både skinner og signalsystemer, utbygging, eiendomsselskapet Rom og planlegging av ruteplanlegging.

Regjeringen vil skille ut selskaper innen drift og vedlikehold på et senere tidspunkt.

Direktoratet har overordnet ansvar for jernbanen. Det bestemmer togrutene.

Samferdselsdepartementet overtar vedlikeholdsselskapet Mantena fra NSB.

• Departementet vil kunne stille tog til rådighet for selskapene som vinner konkurransene.

• Selskapene kan også stille med egne tog.

• Mantena gjør 95 prosent av alt vedlikehold av tog i Norge.

Flytoget beholder sine tog

• Gardermoen-ruten settes også ut på anbud.

• Flytoget kan konkurrere om alle de andre rutene også.

Kommentar til dei blå-blå om konkurranseutsetjing av NSB:

Dette er rein nyliberalisme frå dei blå-blå sis side, og det er heller ikkje nytt. Kvar gong noko dreier seg om sokalla fri konkurranse så er det alltid det beste, skal ein tru nyliberalistane. Dei klarar sjølvsagt aldri reflektera over kva konkurranse tyder. Det er berre nyliberal ideologi for dei! Er den fri i ordet si rette tyding? I anbodsregimet vert omlag alle kostnader skore ned til beinet. Kvaliteten vert taparen. OG når avisa BT (som er for dette) nemner at Hordaland har private selskap som køyrer bussane for det fylkeskommunale selskapet Skyss, så er det nettopp det konkurranseutsetjinga av persontrafikken.i NSB handlar om. Det er fint BT møter seg sjølv i døra her: Mange lesarar vil sikkert hugse at BT har dekka problem innan Skyss med misnøgde passasjerar, få ruter mange stader, forseinka ruter, dyrare billettar som ikkje vert subsidiert godt nok. Desse typiske problem med mange private aktørar, skal liksom verte “så meget bedre” om eit statleg NSB ikkje driv persontrafikken også?

Meinar verkeleg dei blå-blå at me passasjerar får fantastiske høve om dette privatiserast? Konkurranse kan også virke skjerpande, står det i dokumenta. Ja, det kan virke så skjerpande på nedsett pris og kvalitet at mange står att på perrongen, mens New Public Management (privatisering av offentlege tenester) -toget rasar framover mot stupet med profitt til store multinasjonalar som drivstoff!

Ivar Jørdre


About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Kapitalisme, Noreg - Norway, Politikk, samfunn og merkt , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

1 Response to Regjeringa tek kvelartak på NSB og disikerar selskapet

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.