Monthly Archives: oktober 2015

You believe in humanity, the good times will come, goodness and Socialism!

Fyrst posta unnecessary news from earth:
One of Communist Party’s posters about November 1 elections; Translation in English: You believe in humanity, the good times will come, goodness and Socialism! «Evet» means «yes» for voting. A week before November 1…

Posta under Politikk, samfunn | 2 kommentarar

Imperialismen i vår tid

Med imperialisme meinast prosessen kor ein nasjons dominerande politisk-økonomiske interesser rikgjer seg ved å ta eigendomsretten over andre land, deira arbeidskraft, råstoff og marknader. Metodar for å oppnå dette er fleire: Europa og USA likte før og likar no å … Les meir

Posta under Imperialisme, Kapitalisme, Politikk, samfunn, Vår globale verd | Merkt , , , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Verdas regnskogar – forstår menneska kva dei tyder for kloden?

Så mykje regnar det i regnskogen Regnskogen lever opp til sitt namn. Men mindre skog har gitt mindre regn, og det er kritisk for menneska som treng dei verdifulle dråpane. På ein solrik dag omformar eit fullvaksent tre i Amazonas … Les meir

Posta under Environment, Klima, Our global world | Merkt , , , , , , , | Kommenter innlegget

The fight for change in Turkey…will go on!

Peace was bombed in Turkey – eyewitness report from Ankara by Arife Kose in Ankara – Sun 11 Oct 2015 The aftermath of explosions in Ankara on Saturday (Pic: DSIP) Two bombs exploded at a peace demonstration in Turkey’s capital … Les meir

Posta under Asia, Europa, Our global world, Politic&Society | Merkt , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarar

THE SHAMEFUL AND COWARDLY ATTACK ON SOCIALISTS IN ANKARA

Updated: At least 100 killed in twin bombings near train station in Turkey’s capital Ankara during “Peace Rally” 10 October 2015 migarium F***ing Earth policypeace, terrorism, turkey migarium: Those who want peace are dying every day, being killed! To die for … Les meir

Posta under Our global world, Politic&Society | Merkt , , , , , , , , | Éin kommentar

NATO – kapitalismen sin våpenbror!

Norske NATO-fly over Balkan.  Frå: news.ch NATO-sjef Jens Stoltenberg oppfordrar Noreg om å auke forsvarsbudsjettet til 2 % av BNP. Typisk nok er kapitalismen sin forsvarar NATO ein påtrengande lobbyist når det gjeld aukande rammer for krigsinnsatsen sin. Ikkje berre ovanfor Noreg, men … Les meir

Posta under Imperialisme, Kapitalisme, Politikk, Vår globale verd | Merkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Éin kommentar

Imperialismen før og no (del 1)

Imperialismen før og no (del 1) Kapitalismens internasjonale karakter Imperialisme har vore den mest dominerande form for tvang som verden har sett dei siste 400-500 år. Han har kutta opp og svindla til seg heile kontinent mens han undertrykte dei … Les meir

Posta under Capitalism, Imperialism, Imperialisme, Kapitalisme, Our global world, Politic&Society, Politikk, samfunn, Vår globale verd | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Imperialismen før og no (del 2)

Imperialismen før og no (del 2) Supermakt-imperialismen Etter krigen stod USA og Sovjet att som leiarar for kvar sine blokker, eit godt kjenneteikn på perioden. I tillegg oppsto den såkalla “tredje verda” i kolonialismens fotspor. Det tredje kjenneteiknet på epoken … Les meir

Posta under Capitalism, Imperialism, Imperialisme, Kapitalisme, Our global world, Politic&Society, Politikk, samfunn, Vår globale verd | Merkt , , , | Kommenter innlegget

TTIP – Eit maktovergrep frå storkapitalen! TTIP – A harassment from Big Capital!

TTIP-oktopus. Ill. frå isaheartsart.com Frå waronwant.org sin kampanje mot TTIP-forhandlingane: Me, folket, kallar på EUs institusjonar og medlemsland til å stoppe forhandlingane med USA om Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) og til ikkje å ratifisera Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) med Canada. Hovudføremål: Me … Les meir

Posta under Capitalism, Environment, Europa, Our global world, Politic&Society, Politikk, Vår globale verd | Merkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

This is a must film to see – Taliban Oil!

Taliban Oil As late as in July 2001 – only two months before the terror attack on the twin towers – USA threatened to carpet bomb Afghanistan if Taliban did not extradite Osama bin Laden. A short while earlier the … Les meir

Posta under Asia, Imperialism, Imperialisme, Politic&Society, Politikk, Vår globale verd | Merkt , , , , , , , , | 2 kommentarar