Når NATO nærmar seg grensene og Russland svarar – kva då?

Forumet European Leadership Network (ELN) publiserte i dag 12.08.2015 ein rapport med tittelen Preparing for the Worst: Are Russian and NATO Military Exercises Making War in Europe more Likely?
Rapporten tek føre seg opptrappinga og spenninga mellom Vesten/NATO og Russland. Spesielt vert det trekt  fram dei store militærøvingane på begge sider det siste halvåret.  I øvinga «Allied Shield» som NATO gjennomførte i Det baltiske hav i juni 2015, deltok 15.000 personar. Dette liknar på ein tilsvarande dei hadde ifjor haust i nordområda. Russland på si side gjennomførte ei stor øving i mars dette år der 80.000 personar deltok som byrja i nordområda, men tok føre seg etterkvart heile Russland frå vest til aust.
Eg har før skreve på bloggen om korleis Vesten økonomisk og NATO militært har «sneke» seg meir og meir inn i tidlegare austblokkland og dermed «gjerder» inn Russland. Dette er ei høgst levande kjensle hjå mange russarar. Ukraina er eit siste døme på dette. Der Vesten og spesielt USA over lang tid ville ha eit regimeskifte, til eit vestvenleg eitt. Med økonomiske midlar og hjelp til organisering av endringsvillige miljø (då meiner eg ikkje dei radikale og sosialistiske rørslene i Ukraina, dei fekk ingen hjelp frå Vesten), fekk dei til slutt oppstanden til å virke og dermed endringa i jan/feb 2014. Midt oppe i dette annekterte Russland Krim og helvete var i gong. Ei lang historie med Ukraina som barken mellom Aust og Vest toppa seg.
No er økonomiske og politiske sanksjonar mot Russland for lengst gjennomført og ny kald krig etterkvart eit faktum. Om det også endar med ein «varm krig» sett i høve til seinare tids opptrapping og gjennomføring av militærøvingar, kan mange ulike faktorar avgjere. Ein ting er Russland sitt problem med si eiga interessesfære i regionane, ein annan ting er Vesten sitt svar på det og dobbelmoralen i høve det å intervenera på sine premiss som i Ukraina ifjor.
Ivar Jørdre
Artikkellen under er henta frå:
av Øystein Langberg

 Alik Keplicz© Alik Keplicz

BRUSSEL (Aftenposten): «Russland forbereder seg på konflikt med Nato, mens Nato gjør seg klar for en mulig konfrontasjon med Russland», konkluderer European Leadership Network. Tenketanken har gjennomgått militærmaktenes siste øvelser og er bekymret. – Det økende omfanget av russiske og Nato-ledede militærøvelser er bekymringsfullt. De bidrar å opprettholde den spente situasjonen i Europa, sier Lukasz Kulesa, forskningsleder i European Leadership Network. Tenketanken publiserer i dag et notat der de i detalj går gjennom to ferske og store militærøvelser – en Nato-øvelse og en russisk øvelse.

Ifølge analytikerne er det nå helt åpenbart at både Nato og Russland bruker øvelsene sine til å forberede seg på motpartens mest sannsynlige angrepsplaner. – Før Ukraina-krisen var Nato nøye med å gjennomføre øvelsene sine etter mange hypotetiske scenarier og på en måte som ikke ville fornærme russerne. I dag er dette helt annerledes. Selv om talspersoner på begge sider måtte hevde at de øver seg på hypotetiske motstandere og scenarioer, forteller øvelsenes natur og størrelse en annen historie, ifølge analytikerne.

– Kan bare simulere krig med Nato
Tenketanken skriver at Nato og Russland har konsentrert seg om det de ser som sine mest utsatte områder. For Natos del betyr det forsvar av de baltiske statene og Polen. I øvelsen «Allied Shield» som ble gjennomført i juni 2015, deltok 15.000 personer. Øvelsen ble fant sted i Det baltiske hav, i de baltiske landene, Polen og Sverige.  «Aktiviteten skulle helt åpenbart simulere den typen operasjoner Nato-styrker ville være involvert i ved en eventuell militær krise eller konfrontasjon med Russland et eller annet sted i Baltikum», skriver tenketanken.

Russland har på sin side fokusert på nordområdene i tillegg til inneklemte Kaliningrad og Krim-halvøya. I en kjempeøvelse i mars deltok 80.000 personer. Øvelsen begynte i nordområdene, men innbefattet etter hvert hele Russland fra vest til øst. «Omfanget av denne øvelsen og dens geografiske rekkevidde innebærer at den bare kunne simulere en krig med USA-ledede Nato», står det i notatet.

To grunner til at øvelser kan være farlige
Analytikerne ser en negativ spiral med stadig flere og større øvelser på begge sider. Kulesa trekker frem to grunner til at det kan være farlig.

1) Øvelser skaper stor usikkerhet og bidrar til å forverre den fastlåste situasjonen.

– Mange land ved grensen mot Russland husker hva som skjedde i Kaukasus i 2008 og på Krim i 2014. Russlands «øvelser» i området var i realiteten et dekke for en militæroperasjon. Og når Nato holder øvelser ved grensen til Russland, kan russerne bruke det som et påskudd for å svare med nye øvelser og mer militær pengebruk.

2) Ulykker og sammenstøt kan skape en krisesituasjon.

– Når Russland har øvelser, følger Nato nøye med – og vice versa. De siste 18 månedene har vi hatt flere eksempler på russiske fly svært nær Natos luftrom. Kulesa sier at ulykker kan oppstå fordi luftrommet blir vanskeligere å overvåke.

– Hva skjer dersom en av pilotene gjør en feil? Hva skjer dersom et russisk jagerfly kræsjer inn i et overvåkingsfly fra Nato? Det vil føre til en betydelig eskalering av konflikten, sier Kulesa. -Men kan ikke flere Nato-øvelser også bidra til stabilitet ved å vise russerne at det er meningsløst å vurdere en krig mot et Nato-land?

– Jeg ser dette argumentet, og det skal sies at Nato ikke begynte å øke sin aktivitet i øst før etter Russlands handlinger i Ukraina. Så vi anbefaler definitivt ikke at Nato alene kutter ut disse øvelsene. Det er heller ikke realistisk. Men vi er bekymret for graden av uforutsigbarhet i dagens sikkerhetssituasjon i Europa og at øvelser kan tolkes som steg én i en aggresjon.

Forslag som kan dempe spenningen
Analytikerne kommer med noen forslag de mener kan dempe spenningsnivået. Blant annet må Nato og Russland bli flinkere til å utveksle sine planer for øvelser med hverandre.

– Natos generalsekretær oversendte nylig en liste til Russland med de viktigste øvelsene for resten av 2015. Dette er et viktig steg i riktig retning. Russerne bør gjøre det samme. Det kan øke forutsigbarheten og dempe mistilliten, sier Kulesa. De oppfordrer også politikere på begge sider om kontinuerlig å vurdere gevinstene ved flere og større øvelser i grenseområdene opp mot kostnadene.

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Europa, Imperialisme, Politikk, Vår globale verd og merkt , , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggarar likar dette: