NYLIBERALISME I PRAKSIS

ILL. manifest.no

Regjeringens avsporing

Dagens leder i Dagsavisen, 16. juni 2015

Regjeringens togmodell er ikke til samfunnets og de reisendes beste.

I Stortinget i går gikk regjeringspartiene og støttepartiene KrF og Venstre inn for å slå i stykker dagens jernbane. Utenfor Stortinget protesterte jernbaneansatte. Og togene sto stille i tre timer i politisk protest i hele landet. Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund advarte på denne måten mot regjeringens modell.
De jernbaneansattes protest har vår fulle støtte. Den blåblå regjeringens såkalte jernbanereform er en total avsporing. Den oser av gammelt ideologisk høyrevridd tankegods som har privatisering som overordnet mål. Regjeringen vil opprette et nytt direktorat og et nytt statlig jernbaneforetak. Det blir flere byråkrater og ikke flere gode tog av slikt. Ansvaret for driften pulveriseres. Det skal konkurranseutsettes og privatiseres. NSB plasseres på et sidespor.

Det forundrer oss ikke at Høyre og Frp ønsker privatisering av jernbanen og konkurranseutsetting for enhver pris. Derimot er det meget skuffende at Venstre, og spesielt KrF, biter på høyrekroken. Regjeringens togmodell er ikke til samfunnets og de reisendes beste. Det blir ikke uten videre bedre skinneganger og vedlikehold av dette. Det blir ikke billigere og bedre togtilbud til de reisende. Erfaringen med lignende eksperimenter i for eksempel Sverige og Storbritannia, viser det.

De to dominerende toglandene på kontinentet, Tyskland og Frankrike, har 70 prosent av all passasjertrafikk. Begge land har gått motsatt vei av det den blå regjeringen foreslår. De har samlet styringen av jernbanen i ett felles statlig selskap for vedlikehold, skinner og drift.

Det er også veien å gå her i landet. Det som trengs er bedre infrastruktur. Det får vi ikke ved privatisering og oppsplitting. Grunnen til at flytoget går på skinner til passasjernes tilfredshet, er gode togskinner.

—————————————————————————————————

Kommentarer til leiar i BT, 16. juni, om konkurranseutsetjing av NSB:

Dette er rein nyliberalisme frå BT, og det er heller ikkje nytt. Kvar gong noko dreier seg om sokalla fri konkurranse så er det alltid det beste, skal ein tru avisa. Det er då avisa bør reflektera over kva konkurranse tyder. Er den fri i ordet si rette tyding? I anbodsregimet vert omlag alle kostnader skore ned til beinet. Kvaliteten vert taparen. OG når BT nemner at Hordaland har private selskap som køyrer bussane for det fylkeskommunale selskapet Skyss, så er det nettopp det konkurranseutsetjinga av persontrafikken.i NSB handlar om. Det er fint BT møter seg sjølv i døra her: Mange lesarar vil sikkert hugse at BT har dekka problem innan Skyss med misnøgde passasjerar, få ruter mange stader, forseinka ruter, dyrare billettar som ikkje vert subsidiert godt nok. Desse typiske problem med mange private aktørar, skal liksom verte «så meget bedre» om eit statleg NSB ikkje driv persontrafikken også?

Meinar verkeleg BT at me passasjerar får fantastiske høve om dette privatiserast? Konkurranse kan også virke skjerpande, står det i leiaren. Ja, det kan virke så skjerpande på nedsett pris og kvalitet at mange står att på perrongen, mens New Public Management (privatisering av offentlege tenester) -toget rasar framover mot stupet med profitt til store multinasjonalar som drivstoff!

Ivar Jørdre

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Noreg - Norway, Politikk, samfunn og merkt , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.