Malala Yousafzai – ei fantastisk jente!

Malala Yousafzai, 16 år, 12. juli 2013
Foto: Afp

9. oktober 2012 prøvde Taliban å drepe ei modig jente. Ho hadde då tala dei midt i mot på bloggen sin. Ni månader etter at Taliban prøvde å drepe ho ved å skyte henne i hovudet og nakken, står Malala Yousafzai på FNs talarstol på sin 16 års fødselsdag. Ho skal snakke om barn, ungdom og spesielt jenter sin rett til utdanning i verda.

Malala vart kjend verda over for å ha skreve om Taliban sine overgrep mot jenter for BBC. Overrakande vil kanskje mange seie, gav regjeringa i Islamabad i 2011 ho den første nasjonale fredsprisen i Pakistan si historie. Stort er det uansett!

Til tross for truslar frå Taliban lot ikkje den unge jenta seg stoppe. Ho heldt fram med å kritisere dei ekstreme islamistane på bloggen sin. Malala skreiv mykje om jenter sine rettar og retten til utdanning for alle. I ei verd der nesten 2/3 av verdas 775 millionar analfabetar er kvinner, er utdanning for jenter og kvinner noko av det viktigaste som kan gjerast. Utan tvil!

Malala er hovudpersonen når 600 ungdomar frå 80 ulike land tek over FNs generalforsamling helga 12-14. juli. Ungdomen sin generalforsamling er ein del av FNs og Ban Ki-moons initiativ «Education first».
Blant deltakarane er også norske Alexandra Kensland Letelier (18) frå Plan Noreg si ungdomsgruppe URO. Ho skal også tale under sesjonen.

FNs Generalforsamling vedtok i desember 2011 å gjere 11. oktober til ein internasjonal jentedag, på lik linje med Kvinnedagen 8. mars og Aids-dagen 1. desember. Ein viktig milepel for kampen vidare for ei reell likestilt verd. Men for at ein verkeleg fridom for verdas jenter og kvinner vert realitet, må kapitalismen vekk og det etter-kapitalisktiske samfunn byrje ta form. Kvinner si frgjering er også mannen si frigjering!

Ein internasjonal FN-dag for jenter er viktig fordi dagen sender eit signal om at FN og medlemsstatane må sjå viktigheita av utfordringane verdas jenter står overfor. Denne dagen må vise at jenter er viktige – og skal vera viktige for alltid. Sidan tusenårsmåla vart vedtekne i 2000 har det hendt positive ting. Men mykje står att, om fleire av måla i det heile teke vert nådd innan 2015? Tusenårsmålet om likestilling i barneskolen er i følge FN nådd: I dag går det like mange gutar og jenter på verdas skular. Samstundes visar tal frå m.a. UNESCO at det er omlag 75 millionar jenter som ikkje får skulegong. Eit veldig høgt tal som står i sterk kontrast til det kinesiske ordtaket som seier at «kvinner held oppe halve himmelen».

Framleis vert mange jenter hindra frå deltaking i samfunnet gjennom at dei vert heldne utanfor utdanning eller at dei vert tekne ut av skulen når dei kjem i puberteten. Dei vert hindra frå deltaking gjennom truslar og vald. Ofte vert dei barnebrudar og får barn mens dei sjølve er barn.
Slike brutale patriarkalske strukturar må knusast! Denne kampen driv modige jenter og kvinner framover. Malala Yousafzai og hennar «storesøster» Malalai Joya frå Afghanistan er blant dei politiske lokomotiva i denne kampen, og me andre har ei plikt til å kjempe kampen med dei!

(Lesarar av bloggen kan lese ein eigen artikkel om Malalai Joya, den modige og sterke parlamentarikaren, som vart tvungen ut av nasjonalforsamlinga med truslar og hets grunna hennar klåre røyst mot maktmisbruk, korrupsjon og undertrykking av kvinner. Artikkelen er eit interju på engelsk, på «Gjesteside».)

At UN, Malala Yousafzai rallies youth to stand up for universal education

Malala Yousafzai-i FN, 12. juli 2013
Photo: AFP

From Malala Yousafzai‘s speech at United Nations Youth Assembly – 12 July:

“Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One teacher, one book, one pen, can change the world,” Ms. Yousafzai said, in an impassioned address to the UN Youth Assembly.

Ms. Yousafzai told the gathering that the Taliban’s attack nine months ago changed nothing in her life, except that “weakness, fear and hopelessness died.”Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One teacher, one book, one pen, can change the world.

“The extremists were, and they are, afraid of books and pens,” she said. “The power of education frightens them. They are afraid of women.” Urging worldwide action against illiteracy, poverty and terrorism, she said: “Let us pick up our books and pens. They are our most powerful weapons.”

This call to action was delivered just as the UN Educational, Scientific and Cultural organization (UNESCO) Education for All Global Monitoring Report, launched a new policy paper spotlighting that globally, the number of children out of school has fallen from 60 million in 2008 to 57 million in 2011. However, 28 million children out of school live in the world’s conflict zones, and more than half of those are women and girls.

“So here I stand,” Ms. Yousafzai declared before the Assembly, “one girl among many. I speak – not for myself, but for all girls and boys. I raise up my voice – not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard.

Describing the terrible October 2012 incident that only strengthened her resolve, she said the Taliban shot her on the left side of her forehead. “They shot my friends too. They thought that the bullets would silence us. But they failed,” she said, adding that the incident instead gave birth to “thousands of voices.”

“The terrorists thought that they would change our aims and stop our ambitions but nothing changed in my life except this: weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage were born. I am the same Malala. My ambitions are the same. My hopes are the same. My dreams are the same.”

Telling the Assembly that she was focusing on women’s rights and girls» education because they were suffering the most, Ms. Yousafzai called upon world leaders to change their strategic policies in favour of peace and prosperity.

“We call upon all Governments to ensure free compulsory education for every child all over the world,” she said, also calling on Governments to fight against terrorism and violence, to protect children from brutality and harm.

In his remarks, Secretary-General Ban Ki-moon welcomed Ms. Yousafzai, praising her courage and determination.

“Malala chose to mark her 16th birthday with the world,” Mr. Ban said, noting the strong support she has received from millions of people all over the world is a clear sign saying: “Malala, you are not alone. We are all with you, standing behind you.”

The speech in which Malala invoked the legacy of Martin Luther King, Nelson Mandela and other legendary peace advocates brought quick praise.

http://www.un.org/News

About ivarjordre

painter, activist, writer, revolutionary, human
Dette innlegget vart posta under Kvinne- og jentekamp, Politikk, samfunn og merkt , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.