Ei lita historie om ei mor

Mor i Teaterparken i Bergen, sommaren 2014, foto Ivar Jørdre

23. januar 2023: Det er gebursdagen til mor i dag. Signy ville ha fylt 101 år. Mor døydde på Granvin Sjuke- og aldersheim, 12. april 2020. Sorga mi var stor og saknet mitt er stort enno og vil alltid vera det. Far min, Sjur, døydde 8. mai 2008. Saknet etter han er alltid hjå meg også og vil alltid vera det. Slik er livet, det tek slutt ei gong. Likevel, MINNENE er der, det gjeld å pleie og nære dei så godt ein kan med varme tankar. Minna ligg i «arkiva våre», ein tek dei fram når ein treng dei, dei ligg der som gullkorn i hugen!

I samband med at eg bloggar på nytt denne «minneposten» frå mai 2020, no på dagen hennar, vil eg sende solidariske og varme kjensler til alle dei som har mista sine kjære i Koronapandemien i Noreg og elles i verda. Mor mi døydde ein «naturleg død», men alle dei som ikkje gjorde det i dei siste to åra gjer meg uendeleg trist og forbanna. Sint først og fremst på grunn av det økonomiske globale systemet me lever i, som gjer det mogleg å spreie eit virus kloden rundt så raskt som det har gjort. Eg er redd verda «trampar» vidare i same økonomiske spor, etter pandemien. Eg håpar eg tek feil!

Trist fordi ein slik pandemi er klasserelatert (ikkje minst når det gjeld kven av fattige eller rike land som får vaksine først og mest). Viruset kjenner ikkje skilnad på rik og fattig, nei, men kven er det som døyr flest og åleine og utan hjelp til lindring eller redning? Svaret gjev vel seg sjølv.. Denne urettvisa veit eg mor ville ha kjent på også. Ho sa til meg mange gonger: «Da e fælt med denne uretten mange stader, du Ivar»!

Mor til minne!

Mor var ei lita kvinne av vekst, men ein utruleg sterk person. Med sterke meiningar, sterk vilje og sterk fysisk. Tenk alle dei åra mor har arbeidt, det er ikkje få. Alle dei timar ho har brukt på sauene, kyr, slått og i tillegg alt arbeid i heimen. Ikkje minst sauer, det var hennar liv. Ho kjende kvar einaste vaksen sau i flokken, og omlag kvart einaste lam også. Utruleg! Det var ikkje deling av arbeidet i huset i mine foreldre si tid, kanskje ikkje fullt ut i generasjonar etter heller, men ei endring har hendt no i seinare tid. Ein kan seie at ordet «likestilling» er eit omgrep dei før i tida ikkje hadde peiling på. Kjønnsrollene var fastlagt frå århundrar attende. I dette biletet var mor dobbelarbeidande. Mor var langt frå den einaste. Utan kvinnene stoppa landbruket!

Mor var fødd og vaks opp på staden Kjerland i Granvin, 23. januar 1922. Der sprang ho rundt i gardstuna med sine jamnaldrande veninner. I 12-14 års alderen flytta familien til garden Kollanes, rett over Granvinselva. Far til mor, Fredrik, var skreddar og bonde, og mora, Ingebjørg, var bonde. Den veldige interessa for sauer sa mor ofte kom frå mora. Mor var mykje med mor si i ung alder og tok seg av sauene. Under andre verdskrigen gjekk mor eit år på Fana Folkehøgskule. Eit år ho likte godt, fortalde ho. Det var eit slags «friår» i krigens tyngde. Rett etter krigen arbeidde mor nokre år i landhandel (matbutikk) i Grimo, Sørfjorden i Hardanger. Seinare arbeidde mor på Handelslaget på Eide i Granvin.

På 1950-talet trefte mor og far kvarandre og i følje kjelder skal far ha vitja mor mange gonger då ho arbeidde på Handelslaget, Han kom køyrande på motorsykkel. Så var det gjort! Dei gifte seg i 1958. Sommaren det året var det storgilde på garden Jørdre. Brudlaup tre dagar til ende!

Å flytte frå ein gard til ein annan i same bygda eller frå nabokommunar, spesielt for kvinnene, var regelen i dei dagar. Mannen var odelsguten om han enn var yngre enn ei syster. Difor var det kvinna som flytta mest. Om mor synes det var vel langt å flytte «heilt» frå nedre Granvin til øvre Granvin til garden Jørdre oppante Skjervet og Skjervsfossen, veit eg ikkje. Men, litt langt frå slekta si kan det ha vore i byrjinga, synes eg å hugse ho nemnte.

I alle fall vart det to gutar Signy og Sjur fekk. Eg kom til verda i 1960 og bror min i 1966. Me vaks opp på ei gard fullt ut med arbeid heile tida. Kyr og mjølkeproduksjon, kalvar, kviger og stutar. For ikkje å snakke om alle dei sauer og lam mor tok seg av. Dette var mor sitt univers, for ein innsats ho gjorde! Og all slåinga med lang- eller stuttorv, all rakinga og hesjinga, kort sagt omlag like mykje arbeid som far gjorde kvar morgon og kveld i fjøset og i sommarhalvåret. Ja, i tillegg til potet- og grønsakavling, bærplukking i fjellet so vel so heime. Like fullt måtte ho inn å lage til måltid kvar einaste dag og vaske klede og huset jamleg. Ja, kven skulle elles ha gjort det? Huldra? Nei, ho likte visst ikkje slikt!

Fridom, fri frå alt ansvar (nesten), var noko mor kjende til også, heldigvis. Fridom for mor var når ho kunne ga lange turar i fjellet, frå støl til støl so å seie. Ho såg etter dyra (sauer, kyr) naturlegvis, men desse turane hadde alt i seg: Naturen, stemninga, dyrelydar, bær, folk ho møtte for ein kort prat. Eg har ikkje talet på kor mange gonger mor fortalde kor fint og lettleg det var å ga i fjellet, kor fritt og avkoblande det var, kor fine matpausane var. «Det er godt for avkobling og humøret», sa mor. Mor var eit eineståande fjellmenneske! Ho gjekk den omlag ein time lange turen frå vår «heimestøl» Jørdretveit til «inste stølen» Skykjeset, so seint som då ho var 90 år. For ei dame!

Mor var sint på alt som hadde med urettvisa å gjera. Noko av det verste ho visste var når nokon (land, enkeltpersonar) tok seg til rette og det med vald attpåtil. Den tyske okkupasjonen sat i ho heile livet. Du, kor sint ho kunne høyrast når ho tala om det. Difor kunne ho lett identifisera seg med andre overgrep. Slik som den israelske okkupasjon av Palestina. Ei gong mor var med meg i Bergen var me på Torgallmenningen og Den blå steinen. Sommaren 2014 hadde Palestinakomiteen ei boikottkampanje, «La boblene briste», mot selskapet Soda Stream som hadde tilhald på okkupert palestinsk land. Ved Den blå steinen held mor ein av plakatane med teksten «Okkupasjon skal ikke lønne seg!». Dette fotoet saman med mange andre vart lagt ut på sosiale media som del av kampanjen. Moro no å tenkje på at mor var med på det. Aktivisten Signy!

Dei siste vel 8 år av sitt liv, tilbrakte mor tilværet først i Mælandshagen aldersbustader (Granvin sentrum) og dei siste 3 år på alders- og sjukeheimen. Stadig like åndsfrisk til det siste, og alltid med eit godt smil når ein kom på vitjing. Den stunda og mange andre er saknaleg no. Det er eit fundament av glede og kjærleik som er borte, minna er der, men dei kan ikkje ersette eit levande menneske. Dette sprudlande levande menneske, det var MOR!

Mor døydde stille og fredleg på Granvin Sjuke- og aldersheim, natt til 12. april.
Ho vart 98 år, 23. januar. Fred over mor sitt minne.

Ivar Jørdre

 

Mor, oljemåleri på lerret, 60 x 40 cm, 2015, Ivar Jørdre

———————————————

Ei lite sedla

Eit lite, men stort menneskje
er gjenge ut av tida no
Ut av livet, ut av verda

Men, ikkje ut av minna
Ikkje ut av røynsla
Ikkje ut av kjærleiken

Kjærleiken til ei lite sedla
er fasttømra i bankande hjarta
er hamra inn i hugen som gull

Minnene ligg i arkivskuffene mine
Dei hentast ut i ein morgonraud
av glede, av å ha kjent deg

Tårer av glede vert til stjernestøv
som glitrar i haustmørke av sorg
Men, våren kjem att, på ny og på ny
Og, der er du!

Ivar Jørdre
——————————————-

Stilt

Det er so stilt etter deg, mor
Det er so einsamt etter deg
Det er nesten som fuglane teier litt

Den saknalege latteren din, mor
Den saknalege gode røysta di
Det er som om universet kitlar litt

Står tida stille etter deg, mor?
Nei, tida går og går, det er sårt
Men, gleda om deg, gjer tårer godt
Dei ler i meg og deg, lenge, mor

Ivar Jørdre

Posta under Noreg - Norway, samfunn | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Stopp EU’s pushback on refugees!

Call to End Slavery in Libya

Watch our video for World Refugee Day.

The world was shocked when news of slave markets in Libya broke four years ago, but since then cases of modern slavery, slave trade and slave auctions in Libya have evolved considerably. And they are all linked back to migrant detention centers and the money and power fueling their existence.

Amnesty International, Human Rights Watch, and the United Nations have all documented major human rights violations and clear cases of modern slavery in these facilities.

So who’s throwing these vulnerable people behind bars?

The Libyan Coastguard — supported generously by funding from the European Union.1,2

In a bid to prevent refugees and migrants from reaching the shores of Europe, the Libyan Coastguard has increased its interception of boats in the Mediterranean Sea, returning those on board to Libya and locking them up in migrant detention centers.3

And as the devastating, deadly airstrike on the Tajoura migrant detention center shows, these facilities are now targets in the country’s ongoing conflict and no place for refugees to live.

We know racism within Libya is contributing to the problem as well; black and dark-skinned refugees and migrants from Sub-Saharan African are the majority of those trafficked and subjected to forced labor. The United Nations even reported that “a commonly used word to refer to black people in Libya is ‘abidat’, which translates to “slaves.”4

Take it from Leyla, a Somali refugee.

“We barely ate and there wasn’t enough water. So many people were sick with TB, some died in my arms. I was beaten up and we were tortured – with electricity,” she said.5

She and her husband fled Islamist al-Shabab militants in Somalia in 2016 but ended up in the hands of human traffickers in Libya. When they managed to escape their traffickers, the couple boarded an inflatable boat, hoping to cross the Mediterranean.

But when their boat ran out of fuel it was the Libyan Coastguard that forcibly took them to Tripoli, locking them up in the Triq al-Sikka Detention Center. Running out of hope that they would be freed, her husband set himself on fire, burning to death.

A petition has been prepared, we must break this cycle of exploitation.

And that starts with putting pressure on the EU. Telling the EU to put human lives before inhume immigration policies that are sending refugees and migrants back into danger in Libya.

Your signature tells the EU that it can no longer be complicit in allowing modern slavery to persist in Libya. Act now and sign the petition here.

Notes:

  1. https://www.theguardian.com/global-development/2019/jan/21/eu-support-for-libya-contributes-to-extreme-abuse-of-refugees-human-rights-watch-study 
  2. https://www.theguardian.com/world/2018/jun/08/un-accuses-libyan-linked-to-eu-funded-coastguard-of-people-trafficking 
  3. https://www.theguardian.com/global-development/2019/jul/10/under-fire-libya-refugee-detention-centres 
  4. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf 
  5. https://www.bbc.com/news/world-africa-49154959 

Campaign from freedomunited.org

Posta under Afrika, Europa, Our global world, Politic&Society | Merkt , , , , , , | Kommenter innlegget

Ethiopia: Abiy Ahmed’s shameful war with arms from his merchants of death, Russia, Ukraine, Britain and France!

Ethiopia war death toll could be 600,000, fuelled by arms from imperial powers

Russia, Britain and France were among the merchants of death

Olusegun Obasanjo, the African Union’s lead mediator in the civil war in Ethiopia (Picture: WEF/Flickr)

By Charlie Kimber – Thursday 19 January 2023 – socialistworker.co.uk

The two-year civil war in northern Ethiopia may have killed as many as 600,000 people, making it one of the world’s deadliest conflicts of recent times. That’s according to the African Union’s lead mediator in the peace talks that ended the war at the end of last year.

“The number of people killed was about 600,000,” former Nigerian president and African Union envoy Olusegun Obasanjo told the Financial Times newspaper in a recent interview.

Others confirm such figures. “Based on reports from the field, the number of dead could be somewhere between 300,000 and 400,000 civilian casualties only—from atrocities, starvation, and lack of healthcare,” said Vanden Bempt. He is part of a research group at the University of Ghent, which is investigating civilian atrocities in Ethiopia’s northern region of Tigray. 

In addition, he said there were unofficial estimates of between 200,000 and 300,000 battlefield deaths.

The figure is disputed by some other accounts. But even if it is half as large as this estimate, it underlines the horrendous toll of the fighting. It was largely ignored by imperialist powers and their proxies. Or it was made worse by arms shipments and diplomatic backing for one side or the other in a war between elites.

Stockholm International Peace Research Institute analysts found that Russia was the largest supplier of major arms to Ethiopia over the last two decades, accounting for 50 percent. Second was Ukraine, which supplied 33 percent of Ethiopia’s military imports in 2001-2020. 

Much of this happened under pro-Western president Viktor Yushchenko. Ukraine’s contribution to the slaughter included an estimated 215 T-72B tanks between 2011 and 2015. This was under pro-Russian president Viktor Yanukovych. Other merchants of death included the Czech Republic, Portugal, France, Germany—and Britain.

Ethiopia’s national government declared war on Tigray in November 2020. Tigray is one of ten semi-autonomous federal states and home to around six million people. Prime minister Abiy Ahmed ordered air strikes and a ground invasion after the area’s rulers bucked his authority by holding a regional election.

Before this Tigrayans had been at the centre of the Ethiopian government for 27 years. This was a legacy of the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) war against the Derg military regime. Meles Zenawi, a leading member of the TPLF, was prime minister from 1995 until 2012.

He became a favourite of the West. Ethiopia was one of only two African countries named as part of the US’s “coalition of the willing” supporting the 2003 invasion of Iraq.

But Abiy pushed out the Tigrayans soon after he came to power in 2018. The agreement signed in November represented a victory for Abiy. His forces, which at one time seemed on the verge of collapse, had starved and blasted the Tigrayans into retreat.

The deal was overseen by scoundrels such as Obasanjo. He is a former Nigerian ruler who had earlier been part of a military regime, and a senior soldier who helped crush the Biafran secession in the 1960s.

The war in Tigray has stopped for now, and a trickle of the desperately needed aid has begun to flow. But none of the divisions that fuelled it have gone. At some point it is likely to burst out again—and vast numbers of ordinary people will be victims. 

Hope lies only in ordinary people overcoming ethnic divisions and returning to the powerful protests of 2016-18. These saw demonstrations, strikes and road blockades by ordinary people that defeated Abiy’s predecessor.

Posta under Afrika, Europa, Politic&Society | Merkt , , , , , , , | Kommenter innlegget

France: Mass protest and strikes against neolib. Macron!

Mass wave of resistance sweeps France

Many strikers are arguing for escalation of the action to beat Macron and his government

Marchers in Toulouse, south west France, say there’s more to life than working and then the grave (Picture: Revolution Permanente on Twitter)

By Charlie Kimber – Thursday 19 January 2023 – socialistworker.co.uk

Huge numbers of workers struck and demonstrated across France on Thursday against the government’s attempt to increase the pension age by two years. Around 400,000 marched in Paris, according to unions. 

Nearly all local and regional train services stopped, buses and trains in cities such as Paris were “very disrupted” and high-speed train lines across the country were not running. The main teachers’ union said 70 percent of primary school teachers were on strike, with many schools closing for the day.

Strikes heavily disrupted public service radio and television which were reduced to playing music or showing repeats. Many theatres were closed. Pickets blocked some refineries and energy workers’ action cut power supplies. Some school students blockaded their schools, and were met by cops wielding tear gas sprays.

On picket lines and protests the slogan “Metro-Boulot-Caveau” was common. It says the pension changes mean “Travel to work, slog away—and then the grave”. Workers feel a mixture of bitter anger and fear over being forced to work until they drop.

Dominique, a retail supervisor told France 24 news, “I have worked in retail for 30 years. I’ve already had surgery on both shoulders to deal with tendonitis caused by all the repetitive movements and heavy loads.

“I’ve also had to get prosthetic thumbs on both hands. I’ve lost my joints from ripping and tearing boxes to put on shelves. So if I end up being told I’ll have to delay my retirement. I won’t be able to accept it. I’ve never gone on a protest or gone on strike in my life–but this time we’re coming up against something really unpalatable. If you ask too much of people, it just becomes unbearable for them.”

The proposed change to pensions from president Emmanuel Macron and his government is a big issue itself. But it also sums up the assaults workers everywhere and of all ages now face.

Strikers and their supporters joined around 220 demonstrations across France, with over two million taking part in total according to the CGT union federation. Even the official state rallies recorded well over a million on the streets.

Unions said up to 400,000 marched in Paris, 25,000 in Le Havre, 110,000 in Marseille, 50,000 in Toulouse, 40,000 in Saint Etienne, 12,000 in Montpelier, 38,000 in Lyon, 12,000 in Pau and 20,000 in Nice.

In many cities the figures are higher than those of the great strikes of 1995, which broke a government.

The demos showed that the walkouts spread far beyond the core of public sector workers. In the northern city of Valenciennes, the march of 6,000 included car plant strikers from Peugeot and Toyota as well as council workers, teachers and students.

In Lyon, most of the march was made up of firefighters, health workers, teachers and council workers. But there were also big delegations from Total (oil), Solvay (chemicals), Renault Trucks, building workers and Castorama (DIY retailers).

In Le Havre as well as port workers, teachers, and hospital workers there were groups from Sidel (Packaging), Safran (aero and rocket engines), Auchan (supermarket), Yara (chemicals), Chevron (oil), Foure Lagadec (boiler makers), Nestlé (food) and other.

LGBT+ groups, feminist campaigners, climate activists, anti-racist groups and undocumented workers joined the Paris demonstration. The Marche des Solidarités campaign group tweeted, “French people and migrants, same Macron, same fight! We can no longer go back. We must defeat this government. Fight the attacks on our pensions and against the new immigration law.”

Macron ran from France on Thursday by attending a French-Spanish summit in Barcelona to sign a Treaty of Friendship and Cooperation with Spanish prime minister Pedro Sanchez from the Labour type PSOE party.

But if the unions can be pushed to widen and extend the strikes he can be forced into another humiliating retreat. Union leaders have called another day of strikes and demonstrations on Tuesday 31 January–although many activists are angry they didn’t move quicker.  There will also be some more limited actions on 23 January, the day the pension attacks are formally presented to the Council of Ministers (senior cabinet members).

In France and in Britain it is a time of crucial class battles.


What’s at stake?
  • The government wants to raise the pension age to 64. And workers will eventually be able to claim a full pension then only if they have paid into the system for 43 years. Existing rules already require most people to work past 64 in order to qualify for a full pension.
  • Adding two further years is a key attack on the working class designed to show that the unions can’t stop pro-boss changes and that workers will have to pay for inflation and the coming recession,
  • Macron tried a similar move in 2019 but was forced back by widespread strikes, mass demonstrations and indefinite strikes by sections of transport workers.
  • He was also thrown on the defensive by the militant Yellow Vest movement and feared that all the resistance could come together during the pandemic.

France: strikers at the Paris Opera

The Paris Opera saw strikes (Picture: @OBergervdn on Twitter)

Refinery worker calls for escalation

Philippe, a refinery worker, spoke to Socialist Worker from the demonstration in Paris.

“A great day, good to be out with everyone on the street and all the unions together. This feels different from other marches where you are on the streets but you don’t think it will lead anywhere. I don’t say we will win, but we could win. Macron can be brought down to size.

“As refinery workers we are well-organised and are discussing more action—a two-day strike then three days and then all-out to be renewable—voted on each day for as long as we want to stay out.

“We can do more than one day’s strike and possibly we can cause fuel shortages that paralyse the country. But this is not a battle that can be won by proxy strikes, one or more groups of workers fighting for the rest. You get isolated and then maybe demoralised and resentful.

“The refiners and the rail workers and the Paris public transport workers are in the lead. But the rest can’t just cheer us on and do nothing. This has to be a movement of millions.

“This is the discussion we are having. In some areas there were general assemblies of strikers during the day to demand that strikers have control over the next steps. At the moment they are mainly in the leading sectors, but this is a model we should try to spread.

“The spreading of the strike and the voting inside the strike must go together. The union has been not bad in calling today, but we won’t get the action we need unless there is a lot more of our own organisation. Then we can raise demands about beating Macron but also demanding a pension at 60, and much earlier for hard occupations.”


‘Workers are already broken by the job’

“Working as a bricklayer, it’s already a bit of a tall order getting to 60 in good health, even if you have a reduced workload.

“All day long, you’re coming up against oil, grease, cement, dust, everything there is in the building industry. You’re hammering all the time, it’s very hard on your body.

“A lot of my colleagues end up with cancer at 60. And even if you don’t get cancer, from the age of 50 onwards, you get bad knees, a bad back, carpal tunnel, damaged ligaments–you name it.”

“Some of my mates look broken physically—they walk around like ducks. They need constant help; they can’t walk normally anymore, they’re screwed. My back’s already showing bad signs, even though I’m not yet 30.” 

Jean, a construction worker 

Related News

International

French workers gear up for major national strike over pensions

12 January 2023

News

Teachers in England and Wales deliver huge vote for strikes

16 January 2023

News

Strikes—who’s out and when

25 November 2022

News

Anger outside Downing Street as MPs debate anti-strike law

16 January 2023

Posta under Europa, Fagrørsle og kamp, Politic&Society | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

PERU: People strongly protest the Peruvian ruling class!

State of emergency declared as large protests rage across Peru

Protesters are furious that former president Pedro Castillo was ousted from office

Thousands of protesters gather in Lima, Peru. (Picture: Mayimbú)

By Sophie Squire – Tuesday 17 January 2023 – socialistworker.co.uk

Protesters in Peru battled against the state last week. They pelted police with rocks, looted supermarkets and even set the house of a member of congress ablaze as strikes, protests and roadblocks hit 35 provinces across Peru. 

The protests began in December after former president Pedro Castillo was ousted from office. He now faces charges of “rebellion”. Castillo was quickly replaced by Dina Boluarte. She had served as his vice president but is considered a much safer hand by the Peruvian ruling class. 

The government enforced a state of emergency last Saturday. The government has now implemented new repressive laws. These will grant the military more powers to break up protests and limit rights to assembly and movement within the country. 

But protesters have continued to rage against state violence, which has led to almost 50 deaths. On Sunday around 3,000 protesters from Andahuaylas in southeastern Peru boarded trucks and buses to march in the capital of Lima. More protests were planned for this week, and some protesters have even vowed to “take over” the capital.

The protests have got Boluarte on the back foot. Several members of her cabinet resigned last week, including the minister of the interior, Victor Roja. The labour minister, Eduardo Garci, resigned after saying he didn’t think a general election could wait until 2024. 

A poll conducted by the Institute of Peruvian studies, found that Boluarte has a disapproval rating of 71 percent. Congress itself had a disapproval rating of 88 percent. 

Boluarte attempted to minimise the impact of the protests saying, “I will not resign. My commitment is with Peru and not with that minuscule group that is making the country bleed.” 

What’s behind the downfall of Peruvian president Pedro Castillo?

  Read More

Prime minister Albert Otarola further tried to discredit protesters by saying they were organised by a “small group” and “paid for by drug trafficking and illegal mining”. He called for the protesters to have “a dialogue” with the state. But protesters are clear that this won’t happen. 

On Saturday protester and farmer Maria Condori said, “Dina, you can declare a state of emergency, a curfew, bloody repression. We’re not going to be silent.” 

The anger that ordinary people feel sustains the protests, which are largely not coordinated by any particular political party or group. Instead, protesters are taking matters into their own hands, and organising for themselves. 

This is what holds the key to transformative change in Peru.

Posta under Fagrørsle og kamp, Latin-Amerika, Politic&Society | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

Dobbelstandard: Pengar til våpen kjem lett, men ikkje til sivilsamfunnet!

Oppussingsplan for skulane – Ikkje milliardkontrakt til våpen!

Ivar Jørdre er samfunnsdebattant.
PRIORITERINGAR: – Me må reagera på slik ufornuft med bruken av mykje pengar til våpen og ikkje til dømes statleg oppussingsplan for skulane i Noreg, meiner Ivar Tveito Jørdre. Foto: Privat

 17.01.23 08:00 – avisa-hordaland.no

 Ivar Tveito Jørdre, leiar i Raudt Bergen Vest

MEININGAR Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Skulane, skulane, skulane! Kor mange gonger har det ikkje vorte snakka om kor dårleg stand bygningsmassen til våre kommunale skular er, og har vore rundt om i Noreg? Det har ingen oversikt på. Mange forteljingar om dårleg inneklima, ròte, sopp, kalde klasserom, ting som ramlar ned og eg veit ikkje kva.

Truleg like mange gonger har det vorte tala om dårleg kommuneøkonomi eller feila prioriteringar, og at Staten gjev altfor lite i overføringar til kommunane til at dei skal klare å takla denne store utfordringa.

Sjølv om nokon kommunar har klart å rusta opp skulane sine litt betre enn andre, så er hovudbiletet at «skule-Noreg» ligg i «aovelta» (på rygg med beina i lufta, slik sauer kan hamna i).

Våpen, våpen, våpen! Truleg mange gonger meir har ein høyrt «dette ordet» enn «skular» det siste året. Krig gjer at menneska ofte endrar mykje av si åtferd over natta. Krigen i Ukraina gjer at tidlegare «nøytrale» land vil inn i Nato, Nato vil at alle medlemslanda skal opp i to prosent av statsbudsjettet til militæret og tidlegare opprustningmotstandarar er det ikkje lenger.

Politikarar og styresmakter samarbeider endå meir med våpenindustrien enn før i mange land (som Tyskland, Storbritannia, USA). Slik også i Noreg! Våpenlobbyen har gode dagar og treng ikkje anstrengja seg for mykje. Regjeringa Støre kjem til dei og tingar store ordrar: Artilleriammunisjon for 2,6 milliardar til Nammo, Raufoss. Dette er til eige militære og til Ukraina. Og, stemninga på Stortinget (som skal avgjera kontrakten) er nærast einsretta for. Veldig få stemmer mot opprusting i Noreg for tida og elles i Vesten.

Den brutale krigen Putin-regimet starta har gjort Vesten militaristisk også. Ingen talar om fred og fredsforhandlingar for tida heller. Difor må nokon gjera det! Nokon må også samanlikna ulike prioriteringar i eit samfunn, slik eg gjer her, mellom utdanning og våpen. Det må gå an, spesielt når me høyrer frå regjeringa at bruken av pengar må haldast nede av frykt for inflasjon og renteauke. Dette mantraet er tydeleg overdrive og ein bløff meiner økonomar. «Slike påstandar er i beste fall misforstått», seier økonomiprofessor Magne Mogstad ved University of Chicago.

«Grunnen til at regjeringen ikke har gitt penger til fattige er at de ikke har prioritert det», seier postdoktor i økonomi, Martin Blomhoff Holm ved Universitetet i Oslo. Regjeringa reagerer sjølvsagt på slike utsegn. Holm sitt fagfelt handlar om kva som påverkar prisane og renta i samfunnet.

Spesielt læt det underleg for meg at inflasjon og renter vert sett opp mot å auka straumstøtta endå meir, til dømes regulera matprisar eller betre økonomi til Kommune-Noreg for oppussing av skulebygg, når Holm seier at ein må bruka veldig mykje pengar for at det skal ha ei merkbar effekt: «Rundt regnet så vil cirka 30 milliardar i ekstra offentleg forbruk føre til mindre enn 0,1 prosentpoeng auke i prisane på kort sikt.»

Staten brukar mindre pengar enn på lenge, likevel aukar prisane på mange varer kraftig for folk. Inflasjonen held fram med å auka og renta stig, så kvar er logikken i argumentet til regjeringa? Logikken ligg tydelegvis i kva regjeringa vil bruka pengar til: Det er ikkje noko problem med å bruka nye og mange offentlege milliardar til auka militærutgifter som no med 2,6 milliardar til artilleriammunisjon.

Det er ikkje tale om noko frykt for inflasjon og renteauke her, nei! Militærøkonomien har ingen fornuft, berre makt. Men dette skal me ikkje som folk finna oss i. Me må reagera på slik ufornuft med bruken av mykje pengar til våpen og ikkje til dømes statleg oppussingsplan for skulane i Noreg.

«Welfare not warfare!»

Først publisert i avisa Hordaland, 17.01.23

Posta under Imperialisme, nedrustning, Politikk&Samfunn, Vår globale verd | Merkt , , , , , , | Éin kommentar

Solidarity campaign for the people of Peru

PERU: Solidarity with the Struggle for Democracy – Add Your Name!

We, the undersigned, stand with the protests for democracy in Peru – whose numbers include indigenous communities, trade unions, women’s groups, environmental activists and many others – and condemn the vicious repression of protestors by the current regime led by Dina Boluarte. Half a hundred Peruvians from rural areas have been killed in less than 40 days since the new regime took power. State violence must stop and an end must be put to more deaths and injuries taking place.

The protestors are calling for new elections as soon as possible, the freeing of imprisoned former President Castillo, who was elected as recently as 2021, and the convening of a Constituent Assembly to make Peru a real democracy.

We join growing international voices in supporting the call for justice for all protestors killed, injured or criminalised simply for supporting democracy.

ACTION ALERT: Show your solidarity with Peru’s struggle for democracy

Posta under Latin-Amerika, Politic&Society | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Utdeling av 47 nye olje- og gasslisensar på norsk sokkel – Typisk norsk å kaste «klimabensin» på bålet!

Slakter utdelingen av nye olje- og gasslisenser

Greenpeace Norway

10 januar, 2023 • greenpeace.org

Del via Email

Greenpeace-aktivister i fredelig protest ved West Hercules-plattformen i Rypefjord i Finnmark.

Støre-regjeringen fortsetter å kaste bensin på klimakrise-bålet. Olje- og energiminister Terje Aasland delte i dag ut 47 nye olje- og gasslisenser gjennom den såkalte TFO-ordningen. 


På Sandefjordkonferansen, en årlig oljekonferanse, annonserte olje- og energiminister Terje Aasland utdelingen av 47 nye olje- og gasslisenser på norsk sokkel gjennom den såkalte TFO-ordningen. 

Flere av lisensene ligger innenfor områder som er definert som SVOer (svært verdifulle områder) eller foreslått til SVOer. To av lisensene ligger i Barentshavet, 29 i Nordsjøen og 16 i Norskehavet. Totalt får 25 oljeselskaper nye lisenser.

Forsterker ekstremværet

– Nye oljelisenser fører til mer global oppvarming, økt press på sårbar natur og at omstillingen fra fossilt til fornybart settes på vent, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace.

– FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået er tydelig på at det ikke er plass til nye fossilprosjekter om verden skal nå klimamålet. Nye oljelisenser påfører folk på alle kontinenter store lidelser, truer sårbare arter og økosystemer og forsterker ekstremværet vi allerede ser, sier Pleym.

Høsten 2022, i forhandlingene om statsbudsjettet, ble det klart at det ikke skal deles ut flere oljelisenser i de nummererte konsesjonsrundene i denne stortingsperioden. Men TFO-ordningen, tildeling i forhåndsdefinerte områder, er en annen ordning for å dele ut oljelisenser.

De nummererte rundene har blitt brukt for å dele ut lisenser i nye områder, mens TFO-lisensene var ment for å dele ut lisenser i såkalte modne områder med mye petroleumsaktivitet. Men ettersom nesten hele norsk sokkel nå er åpnet for oljeutvinning, har TFO-ordningen i praksis blitt misbrukt til å dele ut nye lisenser overalt, inkludert i sårbare områder i Barentshavet. At TFO-ordningen misbrukes til å dele ut nye oljelisenser er klart, når det deles ut nye oljelisenser i Barentshavet, for disse områdene kan ikke sies å være modne.

Reagerer på Russland-koblinger

I november avslørte tyske medier at oljeselskapet Wintershall Dea har levert gasskondensat til Russland og russiske kampfly sine bombinger i Ukraina. I TFO-utdelingen fikk Wintershall 11 nye oljelisenser i Norge. Greenpeace reagerer sterkt, og vil ha selskapet kastet ut av Norge.

LES OGSÅ: Greenpeace krever at Wintershall Dea kastes ut av norsk sokkel

 – Det er sjokkerende at regjeringen gir oljelisenser til Wintershall Dea. Selskapet har sterke bånd til russiske oligarker, og har blitt tatt for å selge fossile produkter som muliggjør russernes terrorbombing i Ukraina, sier Pleym.

Et lyspunkt med utdelingen

Et lyspunkt med utdelingen er at interessen for norsk sokkel fortsetter å falle. De 47 nye lisensene er færre enn ved tidligere TFO-utdelinger, og antallet selskaper som har fått nye lisenser har også gått ned. 

– Vi ser spesielt at interessen for Barentshavet er nærmest ikke-eksisterende. Den generøse oljeskattepakken utløste ikke et eneste nytt olje- eller gassprosjekt i Barentshavet, og nå deles det kun ut to lisenser her. Nå forventer vi at regjeringa tar ansvar og stanser unødvendig oljeleting i Barentshavet, og heller investerer pengene i en rettferdig, grønn omstilling, avslutter Pleym.

LES OGSÅ: 4 av 5 ønsker sanksjoner mot russisk olje og gass


Russlands krig mot Ukraina er et grovt brudd på folkeretten og internasjonal rettsorden som omverdenen ikke kan akseptere. Støtt kravet om boikott av russisk olje. Velg fred over krig og olje.

Skriv under: Boikott russisk olje

Det er uakseptabelt at norsk næringsliv er med og finansierer Russlands angrepskrig mot Ukraina. Stå sammen med oss og støtt kravet om boikott av russisk olje.Vær med

#fossilenergi #fred

Posta under Klima, Politikk&Samfunn, Vår globale verd | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

Michael Roberts: About our problems in the 21st century

Polycrisis and depression in the 21st century

‘Polycrisis’ is the buzz word among leftists right now.  The word expresses the coming together and interlocking of various crises: economic (inflation and slump); environmental (climate and pandemic); and geopolitical (war and international divisions). Indeed, I raised a similar idea early last year. 

So it is no surprise that the latest Human Development Report from the UN is so shocking.  According to the HDR, the world is more pessimistic than at any point in modern history stretching back to before WW1.

The HDR analysed language trends in books over the past 125 years. It reveals a sharp increase in expressions reflecting “cognitive distortions associated with depression and other forms of mental distress”. Over the past two decades the language reflecting overly negative perceptions of the world and its future has surged. Indeed, today’s distress levels are unprecedented, exceeding those during the Great Depression and both.

What’s also revealing is that negative views about the world began to soar around the turn of the century – even before the Great Recession.  This surge coincides with my own economic insight that the major economies of the world entered what I call a new Long Depression, the third in the history of modern capitalism after the depression of 1873-95 and the Great Depression of the 1930s. 

The intensity of negative views about the prospects for humanity has never been higher – way higher than in either of the two world wars of the 20th century.  We are in a combination of: an economic depression; where real incomes stagnate or even fall; poverty increases along with widening inequality; and where investment to boost the productive forces and solve the environmental disaster now engulfing the world is lacking.  And where instead of global cooperation by governments to solve this ‘polycrisis’, we have increasing conflict between nations, both economic and military.

Achim Steiner, Administrator United Nations Development Programme, presented the HDR 2022.  This is how he introduced it. “We are living in uncertain times. The Covid-19 pandemic, now in its third year, continues to spin off new variants. The war in Ukraine reverberates throughout the world, causing immense human suffering, including a cost-of-living crisis. Climate and ecological disasters threaten the world daily.” 

He went on: “Layers of uncertainty are stacking up and interacting to unsettle our lives in unprecedented ways. People have faced diseases, wars and environmental disruptions before. But the confluence of destabilizing planetary pressures with growing inequalities, sweeping societal transformations to ease those pressures and widespread polarization present new, complex, interacting sources of uncertainty for the world and everyone in it.”

“People around the world are now telling us that they feel ever more insecure.” Six out of seven people worldwide reported feeling insecure about many aspects of their lives, even before the Covid-19 pandemic.  And the political consequences: “Is it any wonder, then, that many nations are creaking under the strain of polarization, political extremism and demagoguery—all supercharged by social media, artificial intelligence and other powerful technologies?”

Steiner pointed out that “in a stunning first, the global Human Development Index value has declined for two years in a row in the wake of the Covid-19 pandemic.”

The decline in the global HDI puts it back to the time just after the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement!  So no progress there.  Every year a few different countries experience dips in their respective HDI values. But a whopping 90 percent of countries saw their HDI value drop in either 2020 or 2021, far exceeding the number that experienced reversals in the wake of the global financial crisis. Last year saw some recovery at the global level, but it was partial and uneven: most very high HDI countries notched improvements, while most of the rest experienced ongoing declines.

At least 15m ‘unnecessary lives’ were lost from the COVID pandemic, mostly in low- and middle-income countries.  But even the US saw its life expectancy fallen to the lowest level in 26 years.  Indeed, US life expectancy is now below that of China!

New vaccines were developed to fight COVID in double-quick time, including some based on revolutionary technology and they saved an estimated 20 million lives in one year.  But the poorest in the world received the least medical support because highly unequal vaccine access “The pandemic has been a painful reminder of how breakdowns in trust and in cooperation, among and within nations, foolishly constrain what we can achieve together.”

COVID has not gone away, but governments and people have decided to live (and die) with it.  The aftermath remains and even worsens.  Billions of people now face the greatest cost-of-living crisis in a generation.  They are already grappling with food insecurity, owing largely to inequalities in wealth and power that determine entitlements to food.  Global supply chain blockages remain, contributing to rising inflation in all countries at rates not seen in decades.

As for the climate, the HDR reminds us that in recent years have seen more record temperatures, fires and storms around the world.  The latest International Panel on Climate Change Report is a “code red for humanity.” In essence, as science has advanced, the climate models are, with better precision than before, predicting more disasters ahead.  As “the climate crisis marches on, alongside other planetary-level changes wrought by the Anthropocene.”  Biodiversity collapse is one of them. More than 1 million plant and animal species face extinction. “We have even less of an idea of how to live in a world without, say, an abundance of insects. That has not been tried for about 500 million years, when the world’s first land plants appeared. This is not a coincidence. Without an abundance of insect pollinators, we face the mindboggling challenge of growing food and other agricultural products at scale.”

The polycrisis is affecting humanity’s mental wellbeing through traumatizing events, physical illness, general climate anxiety and food insecurity. “The effects these have on children in particular are profound, altering brain and body development, especially in families on lower social rungs, potentially diminishing what children can achieve in life.”  Inequalities in human development are perpetuated across generations; “it is not difficult to see how the confluence of mental distress, inequality and insecurity foment a similarly injurious intergenerational cycle that drags on human development.”

With economic depression and ecological disaster comes uncertainty, insecurity and political polarization.  Large numbers of people feel frustrated by and alienated from their political systems. Armed conflicts are also up. For the first time ever, more than 100 million people are forcibly displaced, most of them within their own countries.

What is to be done?  The UN offers its model for a more hopeful future: investment, insurance and innovation—the three Is. 

But innovation and new technology, the UN admits, is a double-edged sword. “Artificial intelligence will both create and destroy tasks, causing tremendous disruption. Synthetic biology opens new frontiers in health and medicine while raising fundamental questions about what it means to be human.”  Indeed, will these new technologies increase inequality, reduce job possibilities or expand them?  I have discussed this issue in previous posts. 

Then there is investment.  The HDR talks about public investment, particularly for the environment.  But says nothing about the vested interests that stand in the way of such investment.  Finally, there is insurance: more protection of human rights, access to basic services and minimum incomes, and more democratic accountability.  None of this basic insurance exists for the majority of the world’s near 8bn people.

The UN report is devastating in its examination of the human condition in the 21st century.  But it offers no convincing explanation of why there is a ‘polycrisis’.  Achim Steiner tells us that “the hero and the villain in today’s uncertainty story are one in the same: human choice.”  Really, so if we chose to do things differently, we could.  So why doesn’t humanity choose a different path?  Well, it is because “not all choices are the same. Some—arguably the ones most relevant to the fate of our species—are propelled by institutional and cultural inertia, generations in the making.”  Institutional and cultural inertia?  Surely, the reason lies with the reality that only a tiny percentage of humanity can choose; the rest of us do not have the power to choose (at least not individually).  It is the class division with capitalism, between those who own and control and those who must work for them and obey, that is the fundamental cause of this polycrisis, “generations in the making.”

Related

Shutdown October 19, 2021In «marxism»

Life expectancy and human development in the 21st century September 11, 2022In «marxism»

What a surge! May 23, 2014In «capitalism»

Posted by michael roberts Posted in marxism

Previous PostPrevious post:
Forecast 2023: the impending slump

Posta under Capitalism, Marxism, Our global world | Merkt , , , , , , | Kommenter innlegget

Dikt til undring: «Lykkeglans»

Klimagalgen, 60 x 85 cm, olje, 2021, Ivar Tveito Jørdre

LYKKEGLANS

Me driv og masar rundt

i dei grå-grøne glitrande

senter, forvitrande

Frå dei mentale katakomber

av kjøleg konsum på topp

stig me opp

Me stig fram med blanke auger

av materiell «lykkeglans»

utan stans

Kven er det me helsar til

med å stadig vera fangar 

i kremmarlange armar

Me kjempar med stor møye

desse slag, ofte i falske tonar

mot fristing og salsdemonar

Gje heller tryggleik og håp til 

din neste i solidaritetskap

enn masse tid og pengar til 

kapitaltrollet sitt store gap

Ivar T. Jørdre

Først publisert i avisa Hordaland, tysdag 3. januar 2023.

Posta under dikt, Politikk&Samfunn | Merkt , , | Kommenter innlegget